Beretning fra en junior-inspektor

Det er fuld af beundring og misundelse at undertegnede har læst kollegaers rejsebeskrivelser. Det være sig fra ophold i krigszoner til oplevelser som flyvende læge i Australien.


Da jeg på ingen måde vil stå tilbage hvad angår eventyrlyst og mandsmod, var det med stor forventning at jeg drog af sted på inspektorbesøg i Jylland, nærmere betegnet Skejby Sygehus, anæstesiafdelingen.

Lidt om inspektorordningen:
En obligatorisk foranstaltning under Sundhedsstyrelsen, som har til formål at vurdere og forbedre uddannelsen af kommende speciallæger. Det er intentionen at en afdeling skal have besøg hvert 4. år og hvis der er problemer efter et år.
Før besøget har afdelingen udfyldt et selvevalueringsskema, som er et sammenkog af skemaer udfyldt af de uddannelsessøgende, og med udgangspunkt i dette har inspektorerne samtaler med uddannelsessøgende læger, speciallæger, uddannelsesansvarlige overlæger, sygeplejersker og ledelse.
Efter besøget udfærdiges, i samarbejde med afdelingen, en rapport med evt. forslag til forbedringer. Rapporten offentliggøres på Sundhedssyrelsens hjemmeside. Afdelingen skriver under på rapporten (i langt de fleste tilfælde) og forpligter sig dermed til at følge evt. forslag.
Konsekvensen af en meget dårlig evaluering kan i princippet betyde at en afdeling mister retten til at uddanne speciallæger.
Besøget varetages af 2 seniorinspektorer (overlæger/speciallæger) samt en juniorinspektor (oftest fase 3 læge som undertegnede).

Tilbage til min rejse:
Turen over land problemfri. Blev godt modtaget af lokalbefolkningen og trods den sproglige barriere fik vi hurtigt etableret en god kontakt.
Vi inspektorer – Poul Lunau Christensen (overlæge Køge), Hanne Tanghus (afd. læge Odense) og undertegnede (fase 3, Rigshospitalet), mødtes over en middag dagen før og planlagde besøget.
På selve dagen blev vi modtaget af 2 uddannelsesansvarlige overlæger og havde herefter samtaler som anført ovenfor, med hver gruppe for sig.
Under disse samtaler får man indsigt i afdelingen fra flere vinkler. Dels hvordan strukturen er sammensat rent fysisk og ledelsesmæssigt, men også hvordan de forskellige grupper synes afdelingen fungerer. Det være sig uddannelsesmæssigt – som jo er vores fokus – men også kommunikation, kollegialt miljø, de fysiske rammer – ja i det hele taget alt der vedrører dagligdagen for en arbejdende læge.
Graden af indsigt afhænger til en vis grad af hvor frit fra leveren folk fortæller. Det er nok indtrykket, at jo lavere på rangstigen, des mere åbenmundet…
Dagen slutter af med endnu en samtale med den/de uddannelseansvarlige, hvor vi konkluderer på dagens besøg og forsøger at lave en kontrakt med fokuspunkter til forbedring og en tidsramme for disse.
Selv om en afdeling ligger i top, er der altid ting der kan gøres endnu bedre.

Som juniorinspektor har man ikke nogen formelle kompetencer i forhold til besøget eller rapporten. Men man deltager ligeværdigt i samtalerne, kan frit komme med spørgsmål og forslag, og får også mulighed for at kommentere rapporten.

Som uddannelsessøgende på en afdeling der skal modtage et inspektorbesøg, er det meget vigtigt at du er opmærksom på at udfylde selvevalueringsskemaet og at prioriterere at møde op til samtalen. Rusk også gerne op i dine kollegaer ! Hermed sikrer man sig væsentlig indflydelse på rapportens ordlyd og dermed også på hvilke tiltag der fremover skal bedre uddannelsen.

Som læser af en rapport kan du få hjælp til at vurdere hvorvidt den aktuelle afdeling kunne være et sted man har lyst til at arbejde, hvilket for afdelingerne ikke er uvæsentligt i tider med rekrutteringsproblemer !

Det er derfor en god idé at tage et kig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
www.sst.dk under uddannelse eller følge linket www.sst.dk/Uddannelse

Her kan rapporten fra nærværende besøg om nogle uger læses sammen med rapporterne fra tidligere besøg.

Go´ læselyst !

Morten Lind
1.reservelæge, anæstesiafdelingen, Rigshospitalet