Efter ordinær generalforsamling d. 14/6-2019

 Jannie Lysgaard Poulen

Jannie Lysgaard Poulen

Formand

DASAIMs Bestyrelse

Camilla Strøm

Camilla Strøm

Næstformand
Steffen Kløve Albæk Pedersen

Steffen Kløve Albæk Pedersen

Kasserer

Chair - Nordic Young Anaesthesiologists

Anne-Sofie Lynnerup

Anne-Sofie Lynnerup

Sekretær

DASAIMs udd. udvalg
Speciale spec. råd Nord

Anders Skjelsager

Anders Skjelsager

Ansættelsesudvalg (Nord)
DASAIMs udd. udvalg (Suppleant)

Mette Vinther Riber

Mette Vinther Riber

Ansættelsesudvalg (Syd)
DASAIMs udd. udvalg
Speciale spec. råd Syd

Nikolaj Milandt

Nikolaj Milandt

Speciale spec. råd Nord

Ebbe Lahn Bessmann

Ebbe Lahn Bessmann

Speciale spec. råd Øst
Ansættelsesudvalg (Øst)
DASAIMs udd. udvalg

Lasse Lykkebo Hald

Lasse Lykkebo Hald

DASAIMs bestyrelse og forskningsudvalg

Afregningsblanket ved udlæg.

Til kursusindbetalinger bruges FYAs kontonr.:
Reg. 6771 , kontonr.: 0006046424

If you are making a money transfer from a non-Danish bank, please contact our treasurer.