Børnetraumesymposium København 2018

Kære Medlemmer! Kunne du også tænke dig at være bedre klædt på til at håndtere børnetraume?! Så se dette fantastisk tilbud her!

Fredag d. 19 januar 2018 afholdes det 3. BørneTraumeSymposium (BTS18 ) på Rigshospitalet
Da alvorlige traumer er relativt sjældne hos børn, er det vanskeligt for den enkelte kliniker at opnå stor rutine i pædiatrisk traumemodtagelse. Derfor retter BTS18 særligt fokus på forberedelse og træning af den pædiatriske akut og traumemodtagelse. Samtidig bevares noget af det som har kendetegnet BørneTraumeSymposium gennem årene, nemlig de korte fokuserede kliniske foredrag der sender dig hjem med brugbare tips og tricks! Læs mere om denne nye struktur : “Prepare”, “Practice” og “Perform” samt BTS18’s Keynote Speaker Marianne Gausche-Hill og National Pediatric Readiness Project, på hjemmesiden http://www.paediatrictraumasymposium.dk

BTS Second Announcement