Indkaldelse til ordinær generalforsamling 14-6-2019

Der indkaldes hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Foreningen af Yngre Anæstesiologer fredag den 14. juni 2019 kl. 16.45 på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til FYA Symposium 2019. Generalforsamlingen er åben og gratis for alle FYA medlemmer. Eventuelle punkter til dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamlingen:

– Valg af dirigent.
– Beretning fra formand og godkendelse af denne.
– Beretning fra nedsatte udvalg.
– Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
– Forslag til vedtægtsændring stillet af bestyrelsen.
– Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. Budget for næste  regnskabsår, herunder kontingent.
– Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, jævnfør § 7.
– Eventuelt.

Der forventes valg til formandsposten samt ledige bestyrelsesposter.

Forslag til vedtægtsændring ved FYA generalforsamling 14.06.2019

Udmeldelse

Medlemsskab administreres af Lægeforeningen. Man udmelder sig således via læger.dk

Efter man har logget ind vælges fanebladet ‘Dit medlemskab’. Herefter ‘Videnskabelige selskaber’ i kolonnen til venstre.

Herefter findes FYA i boksen til venstre, hvor man kan foretage udmeldelse.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 22-6-2018

Der indkaldes hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Foreningen af Yngre Anæstesiologer fredag den 22. juni 2018 kl. 16.45 på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til FYA Symposium 2018. Generalforsamlingen er åben og gratis for alle FYA medlemmer. Eventuelle punkter til dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamlingen:

– Valg af dirigent.
– Beretning fra formand og godkendelse af denne.
– Beretning fra nedsatte udvalg.
– Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
– Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. Budget for næste  regnskabsår, herunder kontingent.
– Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, jævnfør § 7.
– Eventuelt.

Der forventes valg til ledige bestyrelsesposter.

Generalforsamling 2017

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 16-6-2017

Der indkaldes hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Foreningen af Yngre Anæstesiologer fredag den 16. juni 2017 kl. 16.30 på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til FYA Symposium 2017. Generalforsamlingen er åben og gratis for alle FYA medlemmer. Eventuelle punkter til dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamlingen:

– Valg af dirigent.
– Beretning fra formand og godkendelse af denne.
– Beretning fra nedsatte udvalg.
– Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
– Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. Budget for næste  regnskabsår, herunder kontingent.
– Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, jævnfør § 7.
– Eventuelt.

Der forventes valg til ledige bestyrelsesposter i både uddannelsesregion Nord og Syd.

 

 

 

Bestyrelsen

Præcisering af tidspunkt-Indkaldelse til ordinær generalforsamling 17-6-2016

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der desværre fremgår 2 forskellige tidspunkter for ordinær generalforsamling 2016 i Foreningen af Yngre Anæstesiologer.

Henholdsvis fredag den 17. juni 2016 kl. 16.45 og kl 18.00. Begge på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Til præcisering påtænkes det at der afholdes generalforsamling fredag den 17. juni 2016 kl. 16.45.

Vi beklager fejlen. Hvis der er FYA medlemmer som havde påtænkt at deltage kl.18, men nu er forhindret vil vi meget gerne have I henvender jer, så vi kan finde en løsning.

Henvendelser sendes til fyabestyrelse@gmail.com


 

Der indkaldes hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Foreningen af Yngre Anæstesiologer fredag den 17. juni 2016 kl. 16.45 på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til FYA Symposium 2016.  Generalforsamlingen er åben og gratis for alle FYA medlemmer, men der er faktisk også stadig ledige billetter til hele FYA Symposium. Rimelige omkostninger til transport til generalforsamlingen (ikke symposiet) refunderes af FYA. Eventuelle punkter til dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamlingen:

– Valg af dirigent.
– Beretning fra formand og godkendelse af denne.
– Beretning fra nedsatte udvalg.
– Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
– Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. Budget for næste  regnskabsår, herunder kontingent.
– Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, jævnfør § 7.
– Eventuelt.

F.A.Q.

Ofte stillede spørgsmål

Her præsenterer vi svar på nogle af de spørgsmål bestyrelsen har fået gennem tiden:

Læs mere

Hvor har FYA indflydelse

FYA har poster i en række udvalg under DASAIM og i DASAIMs bestyrelse.

Se her hvor FYA gør sin inflydelse gældende.

Læs mere

Vedtægter

Vedtægter

Læs mere

Referater fra FYAs bestyrelsesmøder

Her finder du referater fra generalforsamlinger såvel som bestyrelsesmøder:

Læs mere