GF – Foreningen af Yngre Anæstesiologer 2020

Hermed indkaldes til Foreningen af Yngre Anæstesiologers generalforsamling 2020. 

Ordinær generalforsamlingen afholdes d. 8. oktober 2020 i Odense kl. 16.30-18.30.

NB! Af hensyn til lokalebooking, så vi sikrer god plads og overholdelse af Sundhedsstyrelsens COVID-19 restriktioner, bedes du tilmelde dig generalforsamlingen på jannie.fya@gmail.com

S.U. d. 24. september 2020

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra formand og godkendelse af denne.
 3. Beretning fra nedsatte udvalg.
 4. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. Budget for næste regnskabsår, herunder kontingent.
 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, jævnfør § 7.
  • Formand: 
   • Jannie Lysgaard Poulsen – ikke på valg
  • Bestyrelsens øvrige medlemmer:
   • Steffen Kløve Albæk Pedersen – på valg, modtager genvalg
   • Anne-Sofie Lynnerup – ikke på valg
   • Camilla Strøm – på valg
   • Ebbe Lahn Bessmann – på valg, modtager genvalg
   • Nikolaj Milandt – ikke på valg
   • Mette Vinther Riber – ikke på valg
   • Lasse Lykkebo Hald – ikke på valg
   • Anders Skjelsager – på valg, modtager genvalg
  • Revisorer
   • Claes Elvander – på valg
   • Sigrun Kann – ikke på valg
 7. Eventuelt.

Stemmeret: ethvert medlem af Foreningen af Yngre Anæstesiologer har stemmeret ved fremmøde. Ønsker man at afgive fuldmagt til et andet gyldigt medlem, henvises til regler herfor i foreningens vedtægter på fya.nu.

Hvis man ønsker at stille op til FYA’s bestyrelse skal man melde sit kandidatur til jannie.fya@gmail.com. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i generelforsamlingen og ønsker at stille op, opfordres man til at sende en kort video eller skriftlig motivation, som vil blive læst/afspillet ved generelforsamlingen.

Vel mødt!

Præcisering af tidspunkt-Indkaldelse til ordinær generalforsamling 17-6-2016

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der desværre fremgår 2 forskellige tidspunkter for ordinær generalforsamling 2016 i Foreningen af Yngre Anæstesiologer.

Henholdsvis fredag den 17. juni 2016 kl. 16.45 og kl 18.00. Begge på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Til præcisering påtænkes det at der afholdes generalforsamling fredag den 17. juni 2016 kl. 16.45.

Vi beklager fejlen. Hvis der er FYA medlemmer som havde påtænkt at deltage kl.18, men nu er forhindret vil vi meget gerne have I henvender jer, så vi kan finde en løsning.

Henvendelser sendes til fyabestyrelse@gmail.com


 

Der indkaldes hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Foreningen af Yngre Anæstesiologer fredag den 17. juni 2016 kl. 16.45 på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til FYA Symposium 2016.  Generalforsamlingen er åben og gratis for alle FYA medlemmer, men der er faktisk også stadig ledige billetter til hele FYA Symposium. Rimelige omkostninger til transport til generalforsamlingen (ikke symposiet) refunderes af FYA. Eventuelle punkter til dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamlingen:

– Valg af dirigent.
– Beretning fra formand og godkendelse af denne.
– Beretning fra nedsatte udvalg.
– Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
– Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. Budget for næste  regnskabsår, herunder kontingent.
– Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, jævnfør § 7.
– Eventuelt.

F.A.Q.

Ofte stillede spørgsmål

Her præsenterer vi svar på nogle af de spørgsmål bestyrelsen har fået gennem tiden:

Læs mere

Hvor har FYA indflydelse

FYA har poster i en række udvalg under DASAIM og i DASAIMs bestyrelse.

Se her hvor FYA gør sin inflydelse gældende.

Læs mere