When NO is the answer – genoplivning af nitrogenoxid

Fra FYA Symposium 2017. m. Per B. Bredmose

SAFETY II. Maximising success in healthcare – is analysis of failures the best tool?

Fra FYA Symposium 2017. w Dr. Ben Shippey

Bariatrics gone bad

Session from FYA 2017. w/ Ben Shippey

<

Effekten af ingenting? – kan viden fra placeboforskning optimere smertebehandling?

Prof. Lene Vase Toft fra AUH fortæller om placebo-effekten og den mulig brug som en medicinsk behandlingsform til DASAIM 2016.

Adipøse gravide. Hvordan håndterer vi bedst anæstesi til svært overvægtige fødende kvinder?

Ovl. Lars Møller Pedersen fra Hvidovre Hospital fortæller om hvordan vi bedst håndterer anæstesi til de svært overvægtige gravide til DASAIM 2016.

Praktisk perioperativ håndtering af den opioid-tolerante patient

Foredrag fra FYA symposium 2015 ved ovl. Jytte Frandsen Møller, Smerteenheden, AUH

Organdonation fra hjertedøde vs. hjernedøde

Foredrag fra FYA symposium 2015 ved neurokirurg Christina Rosenlund OUH/Dansk Center for Organdonation

Koagulopati hos traumepatienten

Koagulopati hos traumepatienten