Børnetraumesymposium København 2018

Kære Medlemmer! Kunne du også tænke dig at være bedre klædt på til at håndtere børnetraume?! Så se dette fantastisk tilbud her!

Fredag d. 19 januar 2018 afholdes det 3. BørneTraumeSymposium (BTS18 ) på Rigshospitalet
Da alvorlige traumer er relativt sjældne hos børn, er det vanskeligt for den enkelte kliniker at opnå stor rutine i pædiatrisk traumemodtagelse. Derfor retter BTS18 særligt fokus på forberedelse og træning af den pædiatriske akut og traumemodtagelse. Samtidig bevares noget af det som har kendetegnet BørneTraumeSymposium gennem årene, nemlig de korte fokuserede kliniske foredrag der sender dig hjem med brugbare tips og tricks! Læs mere om denne nye struktur : “Prepare”, “Practice” og “Perform” samt BTS18’s Keynote Speaker Marianne Gausche-Hill og National Pediatric Readiness Project, på hjemmesiden http://www.paediatrictraumasymposium.dk

BTS Second Announcement

kursus i Praktisk Perioperativ Smertebehandling

Anæstesiafdelingen på Aleris-Hamlet Hospitaler i Søborg inviterer læger og sygeplejersker, som arbejder

med perioperativ smertebehandling, til smertekursus. En række spændende foredragsholdere vil sætte ram-
men for dagen, som afsluttes med en plenum diskussion om praktisk perioperativ smertebehandling.

Program

16.00 – 16.10 Velkomst og introduktion v/ overlæge Morten Troels Jenstrup

16.10 – 16.40 Kirurgisk stress respons – konsekvenser på kort og langt sigt v/ professor Ismail Gögenur

16.40 – 17.00 Kaffepause

17.00 – 17.30 NSAID i perioperativ smertebehandling – pro et contra v/ anæstesilæge Susanne Janum

17.30 – 18.00 Opioidernes farmakologi – hvad skal jeg vide, når jeg ordinerer? v/ professor Lona Louring Christrup

18.00 – 18.30 Pause med forplejning

18.30 – 19.00 Gabapentin og steroid i den perioperative smertebehandling v/ anæstesilæge Troels Haxholdt Lunn

19.00 – 19.30 Perioperativ håndtering af patienter med kroniske smerter v/ overlæge Carsten Tollund

19.30 – 20.00 Fra evidens til implementering i den daglige klinik. Plenumdiskussion med deltagelse af foredragsholdere

Tilmelding

Tilmelding kan ske på på www.aleris.dk/smertekursus senest d. 30. september 2016

Pris for deltagelse

Kr. 200,- inkl. forplejning.

Yderligere information

For yderligere information og tilmelding se www.aleris.dk/smertekursus eller scan QR-koden.

Kursus i Praktisk Perioperativ Væsketerapi

Vi har gjort et scoop og forhandlet om prisen så du som FYA medlem kan deltage i dette højaktuelle og spændende kursus til stærkt nedsat pris (400kr)!!

 

Læs mere

Temaaften: Organdonation

Donationsgruppen Intensiv/Anæstesi, Glostrup Hospital byder på en spændende temaaften 27/4.
Læs mere

Eksterne kurser

Information om aktuelle relevante eksterne kurser for den anæstesiologiske uddannelse.

Læs mere