Karakteristik af HU-ansøgere – Forår 2020

Karakteristik af ansøgerfeltet til hoveduddannelse i anæstesiologi
– Forår 2020

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse (HU). Der ses højere antal af ansøgere end sidste år, men forsat lavt i historisk perspektiv. Alle stillinger blev besat, herunder også en ekstra stilling i SYD som tidligere har været vakant. Det anbefales fortsat at søge bredt samt at sikre bredde blandt de 7 sygeroller, det dette vægter tungest i vurderingen af ansøgere.

FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse fra NORD, SYD og ØST. Alle stillinger i uddannelsesregion Nord, Syd og Øst er besat i 1. ansøgningsrunde.

 • 14 ansøgninger til 9 forløb i NORD, 14 ansøgere afholdt samtale
 • 8 ansøgninger til 6 forløb i SYD, 6 ansøgere afholdt samtale
 • 19 ansøgninger til 11 forløb i ØST, 16 ansøgere afholdt samtale

På grund af ansøgere med forestående barsel eller med tilbud om HU i flere regioner mv. blev der totalt ”tilbudt” HU til 

 • 9 i NORD
 • 6 i SYD
 • 11 i ØST

Generelt

Ansøgere som har søgt flere regioner er medtaget i opgørelsen for hver af de regioner hvor de har søgt. 

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var 

 • 3,5 (2,5-10) år i NORD
 • 3,5 (2-4,5) år i SYD
 • 4,5 (2,5-9) år i ØST

Andelen af kvindelige ansøgere var 

 • 57% i NORD
 • 62% i SYD
 • 37% i ØST

Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for lægerollerne medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med dokumenterede kompetencer inden for alle roller prioriteres højest jævnfør anbefalingen fra DASAIMs uddannelsesudvalg (DUU)1.

Medicinsk ekspert

 • 10 (71%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD.
 • 5 (63%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 15 (79%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST.

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering til stilling er ikke medtaget. Det skal bemærkes, at der ikke er garanti for hoveduddannelsesstilling selv med megen anæstesi-erfaring eller sideuddannelse (> 24 mdr)

Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering om stilling er ikke medaget. Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer. Mange har erfaring fra andre specialer, både blandt ansøgere som fik stilling og ansøgere som fik afslag.

Akademiker

 • 8 (57%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD, 4 havde indleveret Ph.D.
 • 2 (23%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD, Ingen havde Ph.D
 • 9 (47%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST, 2 havde indleveret Ph.D. 

 Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter blandt ansøgere som blev vurderet mhp stilling.

Nationalt var manglende 1. forfatterskab den stærkeste prædiktor for et nej til HU.

Dokumenterede kompetencer som dækker alle lægeroller vurderes fortsat mest favorabelt. Der var også ansøgere som fik afslag til trods for at de havde et 1. forfatterskab. Dette skyldes at disse ansøgere har manglet bredde henover de 7 lægeroller

1 DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2015. http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/

Karakteristik af HU ansøgerne – Efteråret 2019

Karakteristik af ansøgerfeltet til hoveduddannelse i anæstesiologi
– Efterår 2019

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse (HU). Der ses højere antal af ansøgere end sidste år, men fortsat lavt i historisk perspektiv. Alle stillinger blev besat, herunder også en ekstra stilling i SYD som tidligere har været vakant. Det anbefales fortsat at søge bredt samt at sikre bredde blandt de 7 lægeroller, da dette vægter tungest i vurderingen af ansøgere.

FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse fra NORD, SYD og ØST. Alle stillinger i uddannelsesregion Syd og Øst er besat i 1. ansøgningsrunde. Der var genopslag af 1 stilling i Nord (Aalborg)

Der var 33 unikke ansøgere på landsplan. Ingen ansøgte flere regioner.

 • 10 ansøgninger til 8 forløb i NORD, 10 ansøgere afholdte samtale
 • 6 ansøgninger til 6 forløb i SYD, 6 ansøgere afholdte samtale
 • 17 ansøgninger til 11 forløb i ØST, 15 ansøgere afholdte samtale

På grund af ansøgere med forestående barsel blev der totalt ”tilbudt” HU til 

 • 8 i NORD, 7 i 1. søgerunde
 • 6 i SYD
 • 11 i ØST

Generelt

Følgende beskriver karakteristika for ansøgere i 1. søgerunde.

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var 

 • 3 (2-7) år i NORD
 • 4,5 (2-24) år i SYD
 • 5 (2-8) år i ØST

Andelen af kvindelige ansøgere var 

 • 33% i NORD
 • 67% i SYD
 • 29% i ØST

Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for lægerollerne medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med dokumenterede kompetencer inden for alle roller prioriteres højest jævnfør anbefalingen fra DASAIMs uddannelsesudvalg (DUU)1.

Medicinsk ekspert

 • 6 (60%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD.
 • 5 (83%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 15 (88%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST.

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. Ansøgere, som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering til HU-stilling er ikke medtaget. Det skal bemærkes, at der ikke er garanti for hoveduddannelsesstilling selv med megen anæstesi-erfaring eller sideuddannelse (> 24 mdr)

Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Ansøgere, som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering til HU-stilling er ikke medtaget. Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer. Mange har erfaring fra andre specialer, både blandt ansøgere som fik stilling og ansøgere som fik afslag.

Akademiker

 • 8 (80%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD, 3 havde indleveret Ph.D.
 • 1 (17%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD, Ingen havde Ph.D
 • 11 (65%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST, 6 havde indleveret Ph.D. 

 Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter blandt ansøgere som blev vurderet mh stilling.

Nationalt var manglende 1. forfatterskab den stærkeste prædiktor for et nej til HU.

Dokumenterede kompetencer som dækker alle lægeroller vurderes fortsat mest favorabelt. Der var også ansøgere som fik afslag til trods for at de havde et 1. forfatterskab. Dette skyldes at disse ansøgere har manglet bredde henover de 7 lægeroller

1 DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2015. http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/

Karakteristik af ansøgerfeltet til hoveduddannelse i anæstesiologi – Efterår 2018

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse (HU). Der ses i år et relativt lille antal ansøgere i forhold til udbudte HU stillinger jævnt fordelt over de 3 regioner. Alle stillinger er besat fraset et vakant forløb i SYD. Det anbefales fortsat at søge bredt.

 

FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse fra NORD, SYD og ØST. Alle stillinger i region Nord og Øst er besat i 1. ansøgningsrunde.

 

Der var 33 unikke ansøgere på landsplan, flere ansøgte flere regioner.

 • 16 ansøgninger til 9 forløb i NORD, 13 ansøgere afholdte samtale
 • 9 ansøgninger til 6 forløb i SYD, 6 ansøgere afholdte samtale
 • 12 ansøgninger til 11 forløb i ØST, 12 ansøgere afholdte samtale

 

På grund af ansøgere med forestående barsel eller med tilbud om HU i flere regioner mv. blev der totalt ”tilbudt” HU til

 • 10 i NORD
 • 6 i SYD
 • 11 i ØST

 

Generelt

Ansøgere som har søgt flere regioner er medtaget i opgørelsen for hver af de regioner hvor de har søgt.

 

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var

 • 3 (2,5-7) år i NORD
 • 4 (2-6) år i SYD
 • 4,5 (2-11) år i ØST

 

Andelen af kvindelige ansøgere var

 • 64% i NORD
 • 44% i SYD
 • 42% i ØST

 

Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for lægerollerne medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med dokumenterede kompetencer inden for alle roller prioriteres højest jævnfør anbefalingen fra DASAIMs uddannelsesudvalg (DUU)1.

 

Medicinsk ekspert

 • 11 (78%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD.
 • 7 (78%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 12 (100%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST.

Figur1

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering om stilling er ikke medtaget. Det skal bemærkes, at der ikke er garanti for hoveduddannelsesstilling selv med megen anæstesi-erfaring eller sideuddannelse (> 24 mdr)

Figur 2

Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering om stilling er ikke medaget. Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer. Mange har erfaring fra andre specialer, både blandt ansøgere som fik stilling og ansøgere som fik afslag.

 

Akademiker

 • 8 (57%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD
 • 1 (17%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD
 • 7 (62%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST

 

Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter blandt ansøgere som blev vurderet mh stilling.

 

Nord

Publikationer
Antal 1.forfatter HU ja HU nej Total Procent
0 3 3 6 43%
1 5 0 5 36%
2 0 1 1 7%
2+ 2 0 2 14%
Total 10 4 14 100%

 

Syd

Publikationer
Antal 1.forfatter HU ja HU nej Total Procent
0 5 0 5 83%
1 1 0 1 17%
2 0 0 0 0%
2+ 0 0 0 0%
Total 6 0 6 100%

 

Øst

Publikationer
antal 1.forfatter HU ja HU nej Total Procent
0 4 1 5 38%
1 2 0 2 15%
2 2 0 2 15%
2+ 3 0 3 23%
Total 11 1 12 92%

 

ØST havde 3 ansøgere med godkendt eller indleveret ph.d. og NORD havde 2 ansøgere med ph.d. grad. Alle fik tilbud om HU.

 

Som det ses af tabel 1 blev der i regionerne i højere grad tilbudt HU til ansøgere, der havde et eller flere førsteforfatterskaber. I år var der ansøgere i alle regioner uden 1. forfatterskab som blev tilbudt HU. Dokumenterede kompetencer som dækker alle lægeroller vurderes fortsat mest favorabelt. Der var også ansøgere som fik afslag til trods for at de havde et 1. forfatterskab. Dette skyldes at disse ansøgere har manglet bredde henover de 7 lægeroller

 

1 DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2015. http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/

 

Karakteristik af HU ansøgerne – Foråret 2018

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse (HU). Der ses i år ca. det dobbelte antal ansøgninger i forhold til udbudte HU stillinger jævnt fordelt over de 3 regioner. Alle stillinger er besat uden behov for genopslag. Det anbefales fortsat at søge bredt.

FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse fra NORD, SYD og ØST. Alle stillinger er besat i 1. ansøgningsrunde.

Der var indkommet:

 • 19 ansøgninger til 10 forløb i NORD
 • 12 ansøgninger til 6 forløb og i SYD
 • 19 ansøgninger til 11 HU forløb i ØST

På grund af ansøgere med forestående barsel eller med tilbud om HU i flere regioner mv. blev der totalt ”tilbudt” HU til

 • 10 i NORD
 • 6 i SYD
 • 12 i ØST

Generelt

Ansøgere som har søgt flere regioner er medtaget i opgørelsen for hver af de regioner hvor de har søgt.

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var

 • 3 (2-6,5) år i NORD
 • 4 (2-8) år i SYD
 • 6 (4-11) år i ØST

Andelen af kvindelige ansøgere var

 • 52% i NORD
 • 44% i SYD
 • 31% i ØST

Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for lægerollerne medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med dokumenterede kompetencer inden for alle roller prioriteres højest jævnfør anbefalingen fra DASAIMs uddannelsesudvalg (DUU)1.

Medicinsk ekspert

 • 9 (47%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD.
 • 6 (66%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 19 (100%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST.

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. Det skal bemærkes, at der ikke er garanti for hoveduddannelsesstilling selv med megen anæstesi-erfaring eller sideuddannelse ( > 24 mdr)

 

Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer. Mange har erfaring fra andre specialer, både blandt ansøgere som fik stilling og ansøgere som fik afslag.

Akademiker

 • 10 (53%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD
 • 3 (33%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD
 • 13 (68%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST

Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter.

ØST havde 5 ansøgere med godkendt eller indleveret ph.d. (samt 3 ikke indleverede) og NORD havde 3 ansøgere med ph.d. grad. Alle fik tilbud om HU.

Som det ses af tabel 1 blev der i regionerne i højere grad tilbudt HU til ansøgere, der havde et eller flere førsteforfatterskaber. I alle regioner på nær ØST var der dog ansøgere uden 1. forfatterskab som blev tilbudt HU. Dette skyldes at ansøgerne havde dokumenterede kompetencer inden for alle lægeroller. Der var også ansøgere som fik afslag til trods for at de havde et 1. forfatterskab. Dette skyldes at disse ansøgere har manglet bredde henover de 7 lægeroller

1 DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2015. http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/

 

Frister og vejledning til hoveduddannelsesansøgning

Fristerne for ansøgning om hoveduddannelsesforløb kan være forskellige for de tre videreuddannelsesregioner.

De offentliggøres på DASAIMs side om uddannelse og på de videreuddannelsesregionernes hjemmesider, som findes nedenfor.

Skriv datoerne i din kalender og husk at begynde i god tid! Opret evt. en søgeagent på www.sundhedsjobs.dk.

Du opretter din ansøgning på videreuddannelsen.dk.

Læs mere

FYA arbejder for at sikre kvaliteten af HU i Videreuddannelsesregion Nord

I Klinikforum, den politiske instans, hvor hospitalsdirektionerne i Nord er repræsenteret, er det besluttet at arbejde mod at flytte uddannelsestid fra universitetshospitaler til perifere hospitaler. I FYA er vi bekymrede for at dette vil sænke kvaliteten af speciallægeuddannelsen i regionen.

Baggrunden for omstruktureringen er en anbefaling fra Lægedækningsudvalget, om at der generelt bør ansættes flere læger på de perifere sygehuse (’regionshospitaler’). Hoveduddannelsen er aktuelt tilrettelagt med 3 år centralt og 1 år perifert, mens alle introduktionsuddannelser ligger på regionshospitalerne. Hoveduddannelsestiden på universitetshospitalerne er meget indholdsrig med hensyn til den medicinske ekspert-rolle og giver både kontinuitet, progression og højt specialiseret læring. Det vægtes meget højt af kursisterne og kan ikke umiddelbart erstattes af tid på et regionshospital.

I FYA er vi repræsenteret i det Regionale Videreuddannelsesråd i Nord (URSARN). Her arbejder vi nu med at synliggøre risikoen for at uddannelsen forringes. Såfremt forslaget gennemtvinges, trods indsigelser fra både uddannelsesgivere og afdelingsledelser, arbejder vi for at sikre det bedst mulige kompromis. Det er uhensigtsmæssigt og ufrugtbart, når politiske vinde sætter kvaliteten i uddannelsen på spil. Vi vil altid prioritere kvaliteten af uddannelsen og dermed kvaliteten af vores speciallæger højest.

FYA’s bestyrelse

Er du en af dem, der skal søge hoveduddannelse lige nu eller ganske snart?

FYA er repræsenteret i alle ansættelsesudvalg og vi har efterhånden en ret god ide om, hvad der kan volde problemer, hvad der virker og hvad der er et no-go, når der skal søges hoveduddannelse.  Det har vi samlet i 5 råd til Jer

 • Retningslinier: Der findes både generelle regionale retningslinier, der varierer lidt fra region til region og en specialespecifik retningslinie fra DASAIM. Det kan gøre det lidt kompliceret, at få helt styr på formalia.  Læs begge grundigt, vær opmærksom på at bruge de nyeste bilag og spørg hvis du er i tvivl.
 • Opsætning: En enkel, pæn og læsevenlig opsætning er lækkert. Sørg for, at kopier er af god kvalitet uden for mange skygger og kanter. Overvej at uploade alle filer som pdf-filer, så skærmstørrelsen ikke varierer.
 • Motiveret ansøgning: Det er din chance for at præsentere DIG – grib den. Lad det ikke være en opremsning af dit CV, men beskriv dig selv, dine styrker, din motivation og dit drive. Har du søgt før, så beskriv kort, hvad du har lagt vægt på siden sidste ansøgningsrunde.
 • Specialespecifikt CV: Få det hele med, men gør det kort og præcist. Beskriv hvilke opgaver du har varetaget fx som TR eller UKYL. Igen, læsevenlighed er ikke altafgørende – men det er lækkert og man bliver så glad.
 • Samtale: Det er din chance for at shine. Forbered dig, både på din egen ansøgning og på spørgsmål, der kunne tænkes at komme. Overvej en generalprøve og få styr på nerverne. Alle ansættelsesudvalg er meget venlige og søde. Hensigten med samtalen er, at få det allerbedste frem i ansøgerne.

Og sidste, men ikke mindst – SØG! Det er et fantastisk speciale og du finder ikke bedre kollegaer et andet sted. Ansøgningsfristen i Øst er allerede 23. januar. Stillingerne i Nord og Syd bliver slået op inden for kort tid og der er ansøgningsfrist 13.februar i Syd og 14. februar i Nord.