Find alle uddannelsesrelaterede informationer via links nedenfor
 

Erfaringsreg 1

Skabelon til erfaringsregistrering

Lav let din egen erfaringsregistrering med en template fra Google documents. Se her hvordan. 

Læs mere

Ny målbeskrivelse og portefølge for hoveduddannelsen

Dasaims uddannelses udvalg har opdateret målbeskrivelse og portefølge for læger i hoveduddannelsen.

Hvis du er startet HU før 1. november 2012 skal du fortsat benytte den gamle. (revideret feb. 2013)

 

Læs mere

Godt uddannelsesmiljø inden for anæstesiologien

FYA har valgt at lægge alle resultater fra Enqueten, forår 2010, ud på hjemmesiden i forbindelse med artiklen 'Godt uddannelsesmiljø inden for anæstesiologien' i  Ugeskr Læger 2012 feb 13.

Læs mere

Dobbeltansættelser i Introduktionsstilling – Pro et Con

Er dobbeltansættelser i introduktionsstillinger gavnligt for specialet? Læs FYAs leder om dobbelte introduktionsstillinger!

Læs mere

Prioriterer vi rigtigt i udvælgelsen af kommende anæstesiologer?

Specialet står med et stort “positivt” problem i og med at der er langt flere kvalificerede ansøgere end stillinger. Læs om erfaringerne fra seneste HU ansøgningsrunde.

Læs mere

Min uddannelse er strukturramt – hvad skal jeg gøre?

Mange medlemmer oplever at deres nuværende afdeling ikke kan levere de aftalte uddannelses elementer. Hvad gør man når man ikke kan få sine uddannelses elementer.

Læs mere

Jr. inspektorer i anæstesiologi

Se hvem FYA aktuelt har som jr. inspektorer.

Introduktionsuddannelsen i anæstesiologi.

Introduktionsuddannelsen i anæstesiologi er en 1-årig stilling. Formålet med introduktionsuddannelsen er at opnå basale kompetencer inden for specialets hovedområder.

Læs mere

Beretning fra en junior-inspektor

Det er fuld af beundring og misundelse at undertegnede har læst kollegaers rejsebeskrivelser. Det være sig fra ophold i krigszoner til oplevelser som flyvende læge i Australien.

Læs mere