Dobbeltansættelser i Introduktionsstilling – Pro et Con

Er dobbeltansættelser i introduktionsstillinger gavnligt for specialet? Læs FYAs leder om dobbelte introduktionsstillinger!

Besparelser i alle regioner betyder færre  uklassificerede lægestillinger. Dette gør det vanskeligere for  uddannelseslægen med endt introduktionsstilling at finde specialerelevant arbejde der kan udvide de anæstesiologiske kompetencer og kvalificere til en af de eftragtede HU-stillinger i anæstesiologi. Et svar på denne udfordring erdobbeltansættelser i Introstillinger der nu (igen) har set dagens lys på danske anæstesiafdelinger. Denne praksis har jo åbenlyse produktionsmæssige fordele for den ansættende afdeling og garanterer samtidigt den uddannelsessøgende endnu et år på en anæstesiologisk afdeling hvor yderligere rutine kan opnås inden ansøgning til HU. Dette lyder som en “win-win” situation.

Men er dobbeltansættelser i introduktionsstillinger gavnligt for specialet på længere sigt? Problemstillingen er ikke helt enkel og der er gode argumenter både for og imod, se nedenstående tabel.

En ekstra introstilling vil give øget “Rutine” og “kontinuitet” hvilket normalt betragtes som positivt, men sikrer den en tilstrækkelig udvikling af bredt funderede kompetencer eller er det bare “mere af det samme”? Er det fair over for de yngre læger for hvem det nu bliver endnu sværere at få foden inden for i specialet? Man kan desuden frygte at en udbredt praksis med dobbeltansættelser truer den særstatus som klassificerede uddannelsesstillinger trods alt har i forbindelse med planlægning og besparelser inden for hospitalsområdet.

FYA mener at vi som speciale til en hver tid er bedst tjent med at have en så stor pulje af potentielle ansøgere til HU som muligt. Vi mener ikke at dobbeltansættelser i introduktionstillinger gavner specialet på lang sigt.

Hvad mener du? Deltag i debatten her på siden

Med venlig hilsen

FYA´s bestyrelse

(se ugeskriftet 2011;173(20):1406  ‘Dobbelte introstillinger vækker kritik hos YL’ )

PRO
  CON

• Øget produktivitet
• Øget rutine
• Øget kontinuitet
• Øget tilknytning på arbejdspladsen
• Ejerskab
• Udvikling over tid gøres synlig, god mulighed for “slow starters”
• Færre ansøgninger at læse for ansættelsesudvalg

  • Reducerer den aktive masse af uddannelsesstillinger
• Reducerer talentmassen/ansøgerskaren
• Udvander begrebet ”uddannelsesstilling”?
• Mindsker bred udvikling af både afdeling og læge
• Forhindrer læger fra andre specialer i at få erfaring
• Usolidarisk som sådan