FYA arbejder for at sikre kvaliteten af HU i Videreuddannelsesregion Nord

I Klinikforum, den politiske instans, hvor hospitalsdirektionerne i Nord er repræsenteret, er det besluttet at arbejde mod at flytte uddannelsestid fra universitetshospitaler til perifere hospitaler. I FYA er vi bekymrede for at dette vil sænke kvaliteten af speciallægeuddannelsen i regionen.

Baggrunden for omstruktureringen er en anbefaling fra Lægedækningsudvalget, om at der generelt bør ansættes flere læger på de perifere sygehuse (’regionshospitaler’). Hoveduddannelsen er aktuelt tilrettelagt med 3 år centralt og 1 år perifert, mens alle introduktionsuddannelser ligger på regionshospitalerne. Hoveduddannelsestiden på universitetshospitalerne er meget indholdsrig med hensyn til den medicinske ekspert-rolle og giver både kontinuitet, progression og højt specialiseret læring. Det vægtes meget højt af kursisterne og kan ikke umiddelbart erstattes af tid på et regionshospital.

I FYA er vi repræsenteret i det Regionale Videreuddannelsesråd i Nord (URSARN). Her arbejder vi nu med at synliggøre risikoen for at uddannelsen forringes. Såfremt forslaget gennemtvinges, trods indsigelser fra både uddannelsesgivere og afdelingsledelser, arbejder vi for at sikre det bedst mulige kompromis. Det er uhensigtsmæssigt og ufrugtbart, når politiske vinde sætter kvaliteten i uddannelsen på spil. Vi vil altid prioritere kvaliteten af uddannelsen og dermed kvaliteten af vores speciallæger højest.

FYA’s bestyrelse