Uncle Sam

FYA “Gør det selv” Fyraftensmøder

Vær med til at arrangere et fyraftensmøde  – “FYA gør det selv” – Vi hjælper

 

Uncle Sam

FYA NEEDS YOU!

Kære FYA medlem

Har du lyst til at højne det lokale uddannelsesmiljø, mangler du opdatering på et interessant fagområde eller vil du gerne styrke ”din organisatorrolle” på dit CV? Så spring ud i det, og arranger et fyraftensmøde på dit sygehus.

FYA er efterhånden blevet en stor ”biks”. Vi er oppe på 545 medlemmer fra alle landets regioner. Som interesseorganisation for yngre anæstesiologer er vi en respekteret samarbejdspartner og bredt repræsenteret i diverse bestyrelser, udvalg og arbejdsgrupper inden for specialet.

Arbejdet er omfattende men spændende og giver FYA mulighed for at præge mange processer og beslutninger, der i større eller mindre grad har direkte indflydelse på yngre anæstesiologers uddannelse og kliniske hverdag.

Udover de kurser vi selv tager initiativ til ønsker vi derfor at gøre brug af den store og relativt uudnyttede ressource i selskabet – nemlig vores aktive og initiativrige medlemmer. Vi har brug for din hjælp til at arrangere fyraftensmøder, så du og dine kollegaer kan få boostet det lokale uddannelsesmiljø. FYA hjælper med ”konsulent”-bistand i planlægningsfasen, annoncering via vores mailliste og hjemmeside samt vingaver til underviserne.

Læs mere om hvordan du arrangerer et fyraftensmøde i denne vejledning.

Husk vores selskab er også, hvad du gør det til!

Med venlig hilsen og god arbejdslyst.

FYA’s bestyrelse