Godt uddannelsesmiljø inden for anæstesiologien

FYA har valgt at lægge alle resultater fra Enqueten, forår 2010, ud på hjemmesiden i forbindelse med artiklen 'Godt uddannelsesmiljø inden for anæstesiologien' i  Ugeskr Læger 2012 feb 13.

Artiklen findes  i sin helhed på  Ugerskrift for Lægers hjemmeside (men selve artiklen kræver DADLnet login). Besvarelserne fra HU-lægerne er fordelt med knap 1/4 fra hvert af hoveduddannelsens 4 år Resultaterne der vedrører udførte procedurer for intro- og introduktionslæger er beskrevet i DASINFO 2010 nr. 3 og 4 .

Der er tale om en tværsnitsundersøgelse og derfor må resultaterne betragtes som et øjebliksbillede fra enquete tidspunktet.

Kommentarer er velkomne her nederst, eller via kontaktformularen 'kontakt fya '.

{jcomments on}

 

 

 

 Hvem har svaret på FYAs Enquette 2010?      
 image015.png      
       
 Hvor kom besvarelserne fra?      
 image003.png      
Den regionale fordeling af besvarelser afspejler til dels antallet af anæstesiologer på landsplan og til dels FYAs aktiviteter      
       
Hvor meget anæstesierfaring havde ikke-speciallægerne?      
image005.png      
       
Hvor mange år havde hoveduddannelseslægerne været i hoveduddannelse?      
image007.png      
 Besvarelserne fra HU-lægerne er fordelt med knap 1/4 fra hvert af hoveduddannelsens 4 år      
       
       
 

Uddannelse i hverdagen                  
  U-læger antal (%) I-læger antal (%) HU-læger antal (%)
  n = 42 n = 51 n = 92
  Ja Delvist  Nej Ja Delvist  Nej Ja Delvist  Nej
Udd.søgende superviseres til opgaver de ikke er fortrolige med  38 (100) 0 (0) 0 (0) 43 (96) 2 (0) 0 (0) 71 (87) 9 (11) 2 (2)
Udd.søgende superviseres altid hvis de beder om det 36 (94) 1 (3) 1 (3) 44 (98) 1 (2) 0 (0) 68 (84) 13 (16) 0 (0)
Udd.søgende superviseres til opgaver hvor det er nødvendigt 4 (11) 32 (86) 1 (3) 3 (7) 35 (76) 8 (17) 2 (2) 75 (93) 4 (5)
     
       
       
 

Hvem superviserer dig primært?      
  U-læger          antal (%) (n=42)  I-læger             antal (%) (n=51)  HU-læger        antal (%) (n=92) 
Andre udd.søgende eller yngre kollegaer 18 (50) 25 (54) 30 (39)
Tilfældige speciallæger    3  (8)    8 (17)    6  (8)
Min vejleder 36 (42) 13 (28) 41 (53)
     
       
Respondentens vurdering af hvor ofte uddannelsessøgende læger i afdelingen udfører følgende procedurer:      
image009.png      
       
       
image011.png      
       
Hvorledes vurderer du speciallægernes interesse for at du er under uddannelse? 
  I-læger antal (%) HU-læger antal (%)
  n = 51 n = 92
  Ja Delvist  Nej Ja Delvist  Nej
De ved hvilket uddannelsesniveau jeg er på 42 (91) 4 (9) 0 (0) 55 (68) 23 (29) 3 (4)
De virker fortrolige med målbeskrivelse, logbog og kompetencekort 22 (48) 22 (48) 2 (4) 29 (36) 37 (46) 15 (19)
De ved hvor langt jeg er nået med mine kompetencekort 9 (20) 23 (50) 14 (30) 7 (9) 31 (39) 43 (53)
De kender til den kompetence der er min næste udfordring 7 (15) 24 (52) 15 (33) 13 (16) 29 (36) 39 (48)
De tager sig tid til at supervisere procedurer – også selv om det medfører evt. tidsforhalinger 32 (70) 13 (28) 1 (2) 45 (56) 31 (39) 4 (5)
     
       
       
Hvorledes identificeres uddannelsessituationer?                
  U-læger antal (%) I-læger antal (%) HU-læger antal (%)
  n = 42 n = 51 n = 92
  Ja Delvist  Nej Ja Delvist  Nej Ja Delvist  Nej
Udd.søgende tilkaldes til udd.situationer der identificeres i klinikken 13 (34) 19 (50) 6 (16) 19 (41) 22 (48) 5 (11) 17 (23) 50 (67) 8 (11)
Man fornemmer et fælles ansvar i afd. for at udnytte uddannelsessituationer 16 (42) 18 (47) 4 (11) 21 (46) 21 (46) 4 (9) 33 (43) 29 (38) 15 (19)
Der er stor forståelse for at enhver uddannelsessituation identificeres og udnyttes 14 (37) 15 (39) 9 (24) 20 (43) 22 (48) 4 (9) 31 (41) 28 (37) 17 (22)
     
       
       
Vurdering af mulighederne for de uddannelsessøgende mht. at udvikle sig som andet en kliniker (medicinsk ekspert)  
  U-læger antal (%) I-læger antal (%) HU-læger antal (%)
  n = 42 n = 51 n = 92
  Ja Delvist  Nej Ja Delvist  Nej Ja Delvist  Nej
Undervisning i egen afdeling 23 (62) 12 (32) 2 (5) 41 (89) 4 (9)  1 (2) 57 (74) 20 (26) 0 (0)
Fungere som ekstern underviser 15 (48) 13 (42) 3 (10) 28 (62) 12 (27) 5 (11) 48 (67) 17 (24) 7 (10)
Deltage i kvalitetsudviklingsarbejde 19 (54) 15 (43) 1 (3) 21 (47) 20 (44) 4 (9) 37 (51) 28 (39) 7 (10)
Deltage i forskning 18 (50) 12 (33) 6 (17) 17 (37) 12 (26) 17 (37) 35 (47) 24 (32) 15 (20)
Fungere som leder/administrator på projekter 8 (27) 13 (43) 9 (30) 12 (27) 15 (34) 17 (39) 20 (30) 24 (36) 22 (33)
Få feedback på rollen som professionel 11 (35) 19 (61) 1 (3) 14 (33) 22 (52) 6 (14) 38 (51) 25 (34) 11 (15)
     
       
       
Hvorledes vurderer du afdelingens uddannelsesmiljø?          
  U-læger antal (%) I-læger antal (%) HU-læger antal (%)
  n = 42 n = 51 n = 92
  Ja Delvist  Nej Ja Delvist  Nej Ja Delvist  Nej
Er der fokus på uddannelse i afdelingen 28 (78) 8 (22) 0 (0) 38 (84) 6 (13) 1 (2) 55 (71) 19 (25) 3 (4)
Er der ledelsesmæssig opbakning til uddannelse 25 (71) 9 (26) 1 (3) 34 (76) 10 (22) 1 (2) 55 (72) 14 (18) 7 (9)
Der er vilje, men problemerne skyldes ressourcemangel 7 (23) 17 (55) 7 (23) 17 (43) 14 (35) 9 (23) 24 (35) 33 (48) 12 (17)
Strukturen i afdelingen virker befordrende for uddannelsen 17 (47) 13 (36) 6 (17) 28 (64) 12 (27) 4 (9) 32 (42) 34 (44) 11 (14)
Det er trygt for uddannelsessøgende at tale om forhold, der er utilfredsstillende eller bør forbedres 23 (64) 11 (31) 2 (6) 37 (82) 8 (18) 0 (0) 42 (55) 30 (40) 4 (5)
Der lyttes og reflekteres over kritik og bekymringer fra uddannelsessøgende 22 (63) 13 (37) 0 (0) 30 (67) 15 (33) 0 (0) 40 (53) 34 (45) 2 (3)
Udd. Samtalerne er konstruktive, ikke blot en formalitet  19 (68) 7 (25) 2 (7) 30 (67) 14 (31) 1 (2) 53 (40) 30 (40) 6 (8)
     
       
Der er spurgt til om respondenten mener at egen afdeling fremadrettet bør have de 3 forskellige stillingstyper      
image013.png      
       
Samlet vurdering af afdelingen som uddannelsessted      
Region Hospital Virkelig god God Tilfredsstil-lende Forholdene bør forbedres
Nord Århus THG og NBG* 5 7 2 1
  Aalborg* 1 4   1
  Viborg 3 1 1 1
  Skejby* 4 3 1  
  Randers 5 3 1  
  Horsens 1 1    
  Hjørring 2 2    
  Herning   1 1 1
Syd Vejle 2 1   1
  Sønderborg 1      
  Svendborg 1   1  
  OUH* 4 4 1  
  Kolding   3 2  
  Esbjerg 2 4    
Øst Slagelse 4 1    
  Roskilde   2 1 1
  RH* 7 3 1  
  Næstved 2 1 1 2
  Nykøbing F 2      
  Køge     1  
  Hvidovre 4 4    
  Holbæk 1 2 2 1
  Hillerød 4 1    
  Herlev 9 3 2  
  Glostrup 4 4 2  
  Gentofte    1   6
  Bispebjerg 2 1 3 1
* Besvarelserne fra disse hospitaler dækker ofte over flere afdelinger og matrikler, hvilket kan vanskeliggøre en fortolkning 
     
       
Besvarelsen stammer fra læger i forskningsstillinger, special-, intro-, uklassificerede- og hoveduddannelseslæger