Hvor har FYA indflydelse

FYA har poster i en række udvalg under DASAIM og i DASAIMs bestyrelse.

Se her hvor FYA gør sin inflydelse gældende.

FYA er stærkt repræsenteret på uddannelsesrelevante poster:

         
 

 

DASAIMs Bestyrelse

 

 

 

 

I DASAIMs bestyrelse sidder 2 yngre læger, typisk begge fra FYA i form af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Læs mere ved at klikke på linket.

 
         
     
 

 

Uddannelsesudvalget

 

 

 

En YL udpeget af FYA fra hver af de tre uddannelses regioner samt en suppleant deltager i det overordnede udd.udvalg.

Se mere på linket.

   
         
         
     

 

Regionale speciale råd

 

(USARN/det speciale specifikke råd i reg. Øst, mv.)

I hver udd.region er der et speciale råd  som planlægger uddannelsesforløb i anæstesiologi i uddannelsesregionen. FYA er repræsenteret ved en person i hver region.Yngre Læger (YL) udpeger også en til disse råd.

   
         
         
     
 

 

Ansættelsesudvalgene

(et i hver region)

 

 

Hver region har sit eget kombinerede vurderings- og ansættelsesudvalg til hoveduddannelsen.

FYA er repræsenteret ved en person i hver region.Yngre Læger (YL) udpeger også en til disse råd. Den YL udpegede er typisk ikke anæstesiologisk engageret.