Præcisering af tidspunkt-Indkaldelse til ordinær generalforsamling 17-6-2016

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der desværre fremgår 2 forskellige tidspunkter for ordinær generalforsamling 2016 i Foreningen af Yngre Anæstesiologer.

Henholdsvis fredag den 17. juni 2016 kl. 16.45 og kl 18.00. Begge på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Til præcisering påtænkes det at der afholdes generalforsamling fredag den 17. juni 2016 kl. 16.45.

Vi beklager fejlen. Hvis der er FYA medlemmer som havde påtænkt at deltage kl.18, men nu er forhindret vil vi meget gerne have I henvender jer, så vi kan finde en løsning.

Henvendelser sendes til fyabestyrelse@gmail.com


 

Der indkaldes hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Foreningen af Yngre Anæstesiologer fredag den 17. juni 2016 kl. 16.45 på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til FYA Symposium 2016.  Generalforsamlingen er åben og gratis for alle FYA medlemmer, men der er faktisk også stadig ledige billetter til hele FYA Symposium. Rimelige omkostninger til transport til generalforsamlingen (ikke symposiet) refunderes af FYA. Eventuelle punkter til dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamlingen:

– Valg af dirigent.
– Beretning fra formand og godkendelse af denne.
– Beretning fra nedsatte udvalg.
– Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
– Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. Budget for næste  regnskabsår, herunder kontingent.
– Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, jævnfør § 7.
– Eventuelt.