Links til de uerfarne forskere

Når du påtænker at starte et studie er der en række hjemmesider der er værd at søge information på.
FYA har fået lov til at præsentere en række fif fra en phd. studerende…

CONSORT (Få struktur på dit kliniske forsøg)

STROBE , få styr på dit observationelle studie (retrospektive studie) inden du går i gang.

Datatilsynet (al elektronisk registrering kræver godkendelse)

De videnskabsetiske komiteer (Kun spørgeskema / register forskning kan med sikkerhed undsige sig De videnskabsetiske komiteer). Publicering er dog oftest lettere med Etisk godkendelse.

Lægemiddelstyrelsen (ang. forsøg der involverer lægemidler)

Clinical Trials (register som er nærmest obligat at registrere sig i hvis man skal kunne publicere efterfølgende…)

GCP enheden (Good Clinical Practice – til forsøg med lægemidler)
På Lægeforeningns hjemmeside finder du en forskningsguide . Denne kan være god at blive klog på hvis du ikke har lavet noget lignende før. Ligeledes kan du finde information om protokol, patientinformation og lignende på http://www.opengcp.dk/ .

Når du har et emne du gerne vil undersøge, skal du selvfølgelig starte med at finde ud af om det er et relevant emne. Så en søgning på pubmed vil altid være et godt sted at starte.
Når du gennem litteraturen (typisk reviews) har vurderet om emnet er relevant, kan det være en god idé at se om andre er i gang med netop samme idé. På http://clinicaltrials.gov/ kan du se en oversigt over studier der er påtænkt/igang. Det er også hér du skal registrere dit studie når du kommer så langt. Hvis du påtænker at starte et interventionsforsøg er det en god idé at sætte sig ind i Consort Statement.

Når du skal gennemføre et studie er der en række instanser din protokol skal godkendes hos. Som udgangspunkt skal den lokale videnskabsetiske komité søges. Hvilken komite du tilhører afhænger af hvor studiet udgår fra. Dette kan du finde ud af på http://cvk.sum.dk/ . Også datatilsynet skal i næsten alle tilfælde søges http://www.datatilsynet.dk/ . Der findes som regel kontaktpersoner på de enkelte sygehuse/regioner hvor igennem Datatilsynet søges.
Er det et studie med et lægemiddel du påtænker at begynde er det en god idé tidligt i planlægningen at kontakte Lægemiddelstyrelsen for at høre om dit forsøg skal godkendes at dem (det skal stort set alle forsøg hvor der indgår lægemidler). Hvis du laver studier med lægemidler skal du ligeledes være opmærksom på at GCP-enheden (Good Clinical Practice) skal monitorere dit forsøg. Endelig er det en god idé at sende din protokol til dem tidligt i forløbet, da de kan give end del praktisk hjælp med ansøgning til Lægemiddelstyrelsen og lignende.

Lidt om statistik
Generalt er det svært at finde rigtig gode hjemmesider om/med statistik. (Hvis du kender nogen må du meget gerne give os besked!). Men har du behov for at beregne en sample size kan du gøre det på http://www.opengcp.dk/ under statisk. Hvis du skal generere en sekvens af random numbers til et randomiseret studie kan du gøre det på http://www.graphpad.com/quickcalcs/index.cfm.

Se også FYAs ‘Hvordan finder man en god forskningsvejleder‘.

(links, tekst mv. venligst fra Kamilla Nielsen, phd. studerende på HOC, RH)