Min uddannelse er strukturramt – hvad skal jeg gøre?

Mange medlemmer oplever at deres nuværende afdeling ikke kan levere de aftalte uddannelses elementer. Hvad gør man når man ikke kan få sine uddannelses elementer.

 

Med FYAs checkliste kan du få hjælp til hvordan du griber det an, hvis du ikke kan få de planlagte uddannelses elemeter under dit klassificerede ophold.

 1. Kend dine læringsmål for det nuværende forløb – find dem i DASAIMs målbeskrivelser , din stillings uddannelsesprogram og din personlige uddannelsesplan samt “Rapport over læring” fra seneste vejledersamtale.
 2. Ingen personlig uddannelsesplan? Bed om en ekstraordinær vejledersamtale snarest – det er vigtigt at kunne dokumentere både hvad du har lært og hvad du skal lære.
 3. Gør din udd.ansv. ovl. opmærksom på problemet – hvis tiden går, kan det være en god ide at skrive en mail om problemet i nøgterne vendinger. Løses problemet ikke lokalt (evt. med din ledende overlæge), bør du skrive til det regionale videreuddannelsessekretariat:
  Nord
  Syd
  Øst
 4. I mailen skal du anføre reelt uopnåelige uddannelseselementer (ikke worst case scenario gætteri) og om muligt oplyse evt. kendte årsager, fx flytning af akut kirurgi/traume funktion til anden enhed.
 5. Løsninger over flere matrikler sker altid i samarbejde de regionale udd. sekretariat og med de kliniske lektorer. Du kan kun regne med at der bliver taget hensyn til uddannelses-mæssige problemer, ikke geografi eller lign.
 6. Har du selv forslag til løsninger lokalt, kan hurtigere løsninger opnås, Du hverken kan eller skal ud på andre matrikler for at finde uddannelses tilbud. Det er denne opgavede kliniske lektorer og det reg. udd. sekretariat løser.
 7. Vær opmærksom på at ovenstående process kan være tidskrævende, så tag hånd om din uddannelse hurtigst muligt.