Ny målbeskrivelse og portefølge for hoveduddannelsen

Dasaims uddannelses udvalg har opdateret målbeskrivelse og portefølge for læger i hoveduddannelsen.

Hvis du er startet HU før 1. november 2012 skal du fortsat benytte den gamle. (revideret feb. 2013)

 

For den nye udgave gælder SSTs nye retningslinier for målbeskrivelser. Dvs at hvert mål skal evalueres med allede evalueringsmetoder der er anført.

 

Dette er en ændring fra 2007 udgaven hvor der i princippet er valgfrihed. mhp. evalueringsmetode.

Derfor skal man som US enten følge den ene eller den anden.

Kort sagt bør den nye målbeskrivelse og portefølge kun bruges af de US der starter pr. 1. november 2012 eller senere.

 

Målbeskrivelse (pdf)

Portefølje (pdf)

Håndbog for den anæstesiologiske uddannelse (pdf)