Nye Junior-inspektorer til Syd og Nord

FYA og Sundhedsstyrelsen søger
Junior-inspektorer fra Videreuddannelsesregion Syd og Nord

Kunne du tænke dig at være med til at uUncle Samdvikle og sikre kvaliteten af den anæstesiologiske uddannelse?
Lige nu mangler vi junior-inspektorer i Videreuddannelsesregionrne Syd (Region Syddanmark) og Nord (Region Midt + Region Nord).

Der søges derfor 2 (SYD) + 1 (NORD) nye juniorinspektorer til oplæring i 2018.
En juniorinspektor i anæstesiologi er en læge, der er med til at udvikle og forbedre den lægelige videreuddannelse og uddannelsesmiljøet på landets anæstesiologiske afdelinger. Afdelingerne besøges for at vurdere uddannelsesforholdene og evt. give hjælp til at identificere områder med forbedringspotentiale. Som juniorinspektor deltager man i inspektorbesøgene på lige fod med inspektorerne.

Inspektorordningen blev etableret i 1997 og er siden 2001 blevet obligatorisk for alle uddannelsesafdelinger, som derfor skal have inspektorbesøg mindst hvert fjerde år.
Cirka 2 gange årligt vil du blive bedt om at deltage i inspektorbesøg på anæstesiologiske afdelinger udenfor din egen videreuddannelsesregion. Du er sikret fri med løn i forbindelse med besøgene herunder også tid til forberedelse.

Inden dit første besøg skal du på Sundhedsstyrelsens Inspektorkursus, hvor du vil blive klædt godt på til at varetage funktionen som juniorinspektor. I 2018 er der inspektorkursus 10. – 11. april og 2. – 3. oktober.

Læs mere om ordningen i Sundhedsstyrelsens pjece ”Hvordan bliver jeg inspektor?”

Eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du skal have interesse for og gerne have god indsigt i vores videreuddannelse – for eksempel fra arbejdet som uddannelseskoordinerende yngre læge, vejleder eller underviser. Derudover er det vigtigt at kunne se muligheder inden for eksisterende rammer, være aktivt lyttende og have gode samarbejdsevner.
Efter endt speciallægeuddannelse stopper man som juniorinspektor men med mulighed for at fortsætte som inspektor.

Retningslinjer for udpegning af junior-inspektorer findes her

Skriv en kort motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvorfor du skal være junior-inspektor i anæstesiologi og dine erfaringer inden for kvalitetssikring (max en side i alt).

Send ansøgningen til fya@fya.dk senest den 6/3 2018.