Prioriterer vi rigtigt i udvælgelsen af kommende anæstesiologer?

Specialet står med et stort “positivt” problem i og med at der er langt flere kvalificerede ansøgere end stillinger. Læs om erfaringerne fra seneste HU ansøgningsrunde.

 

HUSK! Niveauet for tildeling af HU forløb varierer med ansøgerskarens niveau.

(gå direkte til statistik fra HU ansøgninger forår 2010 )

Specialets popularitet har været støt stigende de seneste år og denne udvikling ser umiddelbart ud til at fortsætte. Tidligere kunne man næsten vente på at man fik hoveduddannelse (HU) da anciennitet betød at man akkumulerede point automatisk. Denne løsning har hverken DASAIM eller FYA været tilfredse med. Det må være specialets pligt at sikre at vi vælger de bedst kvalificerede ud fra den i forvejen imponerende ansøgerskare.

Tredje runde med den nye ansættelsesprocedure er netop overstået og det giver anledning til at gøre status og reflektere lidt over nuværende praksis i forbindelse med udvælgelse af kommende anæstesiologiske speciallæger.

DUU har lagt vægt på en gennemsigtig og konsistent prioritering blandt ansøgere til HU i alle tre regionale ansættelsesudvalg. Dette mener vi i FYA opnås med den nye procedure. Men det er ikke kun vigtigt at ansøgerne vurderes ens, det er altafgørende at kommende ansøgere også ved hvad de bliver vurderet på.

Den faglige profil, udarbejdet af DUU, lægger vægt på ansøgere med brede kompetencer inden for de syv lægeroller men med størst vægt på “akademikerrollen” samt “medicinsk ekspert”. Men hvad betyder det i praksis?

Seneste erfaringer fra ansættelser

Som det fremgår af nærværende tabeller tilbydes samtale og HU typisk til ansøgere der udfylder > 5 roller og hvor én af disse er akademikerrollen. Dette gælder også ansøgere med flere års anæstesierfaring. Inden for rollen “medicinsk ekspert” har de fleste ansøgere 12-14 måneders anæstesi ud over introduktionsstilling og står derfor stort set “lige” når denne rolle vurderes. Den anden tungtvejende rolle “Akademiker” får derfor en overordentlig stor betydning når der skal prioriteres. Der har dog i udvalgene været akademisk velfunderede ansøgere der ikke blev tilbudt HU-stilling da de savnede bredde/ medicinsk ekspert.

Er der nepotisme eller individuelle variationer?

Erfaringen fra FYAs medlemmer af ansættelsesudvalgene er utvetydig. Inden for udvalgene bliver alle vurderet via samme kriterier. Det er dog svært, især fordi forskellene nogle gange er hårfine, men alle forsøger at følge DUUs nationale retningslinjer og nepotisme opleves ikke.

Det virker til gengæld som om der er uenighed på tværs af udvalgene mht. hvad der helt præcist er indeholdt i enkelte roller. Eksempelvis er der ikke nationalt fodslag hvad angår værdien af ‘side-uddannelse’ altså den del af den medicinske ekspert rolle der ikke er anæstesiologi. Efter tre runder med mange erfaringer, bør vi nok gennemgå den faglige profil endnu en gang

Hvis man vover forsøget og lader blikket vandre blandt andre populære specialer og derefter ind i krystalkuglen, vil man måske opleve at samtlige tildelte HU-stillinger om nogle år går til ansøgere med Phd eller en længere publikationsliste bag sig. Dette på bekostning af andre, knapt så forskningsmindede ansøgere, med flere års anæstesiologisk erfaring og med meritter inden for andre af de 7 lægeroller.

Spørgsmålet er om det er der vi vil hen?

Der findes mange gode argumenter både for og imod den store vægt på akademikerrollen.

Der er ingen tvivl om at en stor forskningsaktivitet styrker specialet og driver det frem. Men skal der også være plads til ansøgeren med brede kompetencer og klinisk erfaring, men uden de store akademiske meriter?  Hvis ansøgerne skal have forsket betydeligt for at få HU, skyder forskningstræningsmodulet så ikke under målet? Skal vi alle have de samme kompetencer for at få adgang til specialet? Emnet giver anledning til mange gode spørgsmål og sikkert endnu flere svar.

FYA anerkender forskningens store betydning for specialet og ser det som en styrke hvis mange kommende anæstesiologer er forskningsaktive. Akademikerrollen er derfor en af de væsentligste lægeroller i den faglige profil. Dog ser vi det som et problem for bredden i specialet, hvis akademikerrollen går hen og bliver den eneste reelt afgørende rolle for adgang til specialet. FYA vil arbejde videre for en prioritering af ansøgere med bredt funderede, og frem for alt, relevante, kompetencer.

Hvordan udnytter vi fagets popularitet og sikrer en relevant og fair udvælgelse af kommende anæstesiologer? Det er ikke noget nemt spørgsmål at svare på, men vi mener at det er en debat værdig. Kom gerne med bidrag, enten her på FYA´s hjemmeside.

 

På vegne af FYA´s bestyrelse

Øivind Jans, Formand for FYA.

 
 

 
Bredde målt i antal roller ansøgeren udfylder vs. tildelt HU
(konservativt vurderet) 

 

 

Nord

Syd

Øst

 

fået HU

 fået HU

 fået HU

Antal roller

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

7

0

0

1

0

2

0

6

0

1

3

0

4

3

5

2

2

0

1

3

6

4

3

1

1

1

1

4

3

4

5

1

1

1

4

2

0

7

0

0

0

5

 

 

 

 

 

 

 

Antal 1. forfatterskaber vs. tildelt HU

 

 

 

 

 

Nord

Syd

Øst

 

 fået HU

 fået HU

fået HU

1. forfattersk.

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

+7

0

0

0

0

1

0

5-6

0

0

1

0

2

0

3-4

0

0

0

0

2

0

1-2

6

2

1

0

2

4

0

3

14

4

3

4

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måneder i anæstesiologi ud over introstilling vs. tildelt HU

 

 

 

Nord

Syd

Øst

 

 fået HU

 fået HU

 fået HU

Anæst. tid

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

+30

1

0

0

0

0

0

25-30

0

0

0

0

2

2

19-24

1

1

1

0

1

4

13-18

0

3

1

0

2

8

7-12

4

2

1

1

3

4

0-6

3

9

3

2

3

5

Obs.: Data er forenklet.