Indlæg

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 14-6-2019

Der indkaldes hermed til den årlige, ordinære generalforsamling i Foreningen af Yngre Anæstesiologer fredag den 14. juni 2019 kl. 16.45 på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til FYA Symposium 2019. Generalforsamlingen er åben og gratis for alle FYA medlemmer. Eventuelle punkter til dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamlingen:

– Valg af dirigent.
– Beretning fra formand og godkendelse af denne.
– Beretning fra nedsatte udvalg.
– Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
– Forslag til vedtægtsændring stillet af bestyrelsen.
– Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. Budget for næste  regnskabsår, herunder kontingent.
– Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, jævnfør § 7.
– Eventuelt.

Der forventes valg til formandsposten samt ledige bestyrelsesposter.

Forslag til vedtægtsændring ved FYA generalforsamling 14.06.2019