Indlæg

Udmeldelse

Medlemsskab administreres af Lægeforeningen. Man udmelder sig således via læger.dk

Efter man har logget ind vælges fanebladet ‘Dit medlemskab’. Herefter ‘Videnskabelige selskaber’ i kolonnen til venstre.

Herefter findes FYA i boksen til venstre, hvor man kan foretage udmeldelse.