Yngre Lægers bud på en forskningsguide

Forskning er afgørende for fremskridt i patientbehandlingen. Men forskning opleves også af mange som en noget uoverskuelig verden.
Yngre Lægers Team Videnskab har derfor udarbejdet en praktisk guide til dig, der godt vil forske.

Find den her på Yngre Lægers hjemmeside eller her (.pdf, nov 2009 udgave)