Foreningen af Yngre Anæstesiologer

Her på siden har vi samlet information om uddannelse, FYA arrangementer og meget mere til FYAs medlemmer. Bliv også klogere på specialet med vores podcast og faglige anbefalinger.

HU karakteristik

Hvad skal der til for at få hoveduddannelse i anæstesi? Læs den seneste opgørelse over ansøgernes kvalifikationer.

matt-botsford-OKLqGsCT8qs-unsplash

FYA Podcast

FYA har samlet en række foredrag om spændende emner inden for anæstesien i en podcastserie.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret og få information om FYAs arbejde og arrangementer direkte i din inbox.

Kurser

FYA afholder kurser, symposium, fyraftensmøder og andre arrangementer for medlemmerne.

Nyheder

FYA og Sundhedsstyrrelsen søger nu junior-inspektorer til videreuddannelsesregion Øst, Syd og Nord

Kunne du tænke dig at være med til at udvikle og sikre kvaliteten af den anæstesiologiske uddannelse?

Ansøgningsfrist den 25/10/21

DASAIMs Uddannelsespris

Det er ved at være den tid på året hvor I kan nominere den der vejleder, som bare altid formår at udfordre og løfte jer eller den afdeling der gør en ekstra indsats for at prioritere uddannelsen og løfte deres yngre læger! Send din nominering med en begrundelse for hvorfor din afdeling/vejleder/UAO/andet fortjener anerkendelse - til fya@fya.dk

Frist for nomineringer 30/10/21

Mød Bestyrelsen

I FYAs bestyrrelse sidder repræsentanter fra de tre uddannelsesregioner: Syd, Nord og Øst. FYAs bestyrrelse sidder med i nationale og regionale udvalg, der er ansvarlige for anæstesiuddannelsen i Danmark. Formålet er at varetage de yngre anæstesiologers interesse. Der sidder en repræsentant fra bestyrelsen med til hoveduddannelsessamtalerne for at sikre en fair udvælgelsesproces. Derudover arrangerer bestyrelsen kurser og symposium for medlemmerne. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på årets generalforsamling. Alle FYA medlemmer kan stille op og har stemmeret til generalforsamlingen. Har du kommentarer til bestyrelsens arbejde eller har du emner i forhold til uddannelsen som du ønsker bestyrelsen skal arbejde på, så skriv til os på FYA@FYA.dk

Jannie Poulsen

Formand

DASAIMs bestyrelse

Anne-Sofie Lynnerup

Næstformand

DASAIMs uddannelsesudvalg

Kasper Andersen

Bestyrelsesmedlem

Regionale råd Syd og Ansættelsesudvalg Syd

Lasse Lykkebo Hald

Sekretær

DASAIMs bestyrelse

Christine Nygaard Svendsen

Kasser

Ansættelsesudvalg Øst

Ellen Kirkegaard

Bestyrelsesmedlem

Regionale Råd Nord Ansættelsesudvalg Nord Suppleant i DASAIMs uddannelsesudvalg

Anders Skjelsager

Bestyrelsesmedlem

Ansættelsesudvalg Nord og DASAIMs Uddannelsesudvalg

Mette Vinther Riber

Bestyrelsesmedlem

DASAIMs Uddannelsesudvalg.

Anna Grynnerup

Webmaster

Regionale råd Øst

Følg med på Facebook
Twitter Instagram

Instagram