Generalforsamling 2021

INDKALDELSE TIL FYA ORDINÆR GENERAL-FORSAMLING 2021 FYA indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 10. juni 2021 kl 19.00-20.30Dagsorden:Valg af dirigent.Beretning fra formand og godkendelse af denne.Beretning fra nedsatte udvalg.Indkomne forslag…

Continue ReadingGeneralforsamling 2021

Erfaringsregistrering

Erfaringsregistrering Erfaringsregistrering kan være med til at hjælpe din udvikling ved at give et overblik over dine opnåede færdigheder. Under dele af dit uddannelsesforløb vil dokumentation af færdigheder være påkrævet.…

Continue ReadingErfaringsregistrering

Efteruddannelse

Efteruddannelse Hvad er efteruddannelse? Efteruddannelse omfatter den fortsatte faglige udvikling og kompetencevedligehold, typisk indenfor de 7 lægeroller, som finder sted efter opnået speciallægeanerkendelse. I Danmark er speciallægers efteruddannelse kun delvist reguleret.…

Continue ReadingEfteruddannelse

Andre podcast

FYA har samle en række gode online ressourcer, som giver alt fra et hurtigt brush-up til en grundig gennemgang. Der skulle være noget for en hver smag!Hvis du selv brænder…

Continue ReadingAndre podcast

Ultralydskursus

FYAs anæstesiologiske ultralydskursus FYAs 2-dages ultralydskursus dækker de vigtigste emner for anæstesiologer:1. Vaskulære adgange: UL-vejl. CVK, PVK og A-kanyle2. Regional anæstesi: De hyppigst anvende blok på OE, UE, Truncus og…

Continue ReadingUltralydskursus