INDKALDELSE TIL FYA ORDINÆR GENERAL-FORSAMLING 2021

FYA indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 10. juni 2021 kl 19.00-20.30

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning fra formand og godkendelse af denne.
 • Beretning fra nedsatte udvalg.
 • Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
 • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. Budget for næste regnskabsår, herunder kontingent.
 • Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, jævnfør § 7.
  • Valg af formand:
   • Jannie Lysgaard Poulsen (genopstiller)
  • Valg til bestyrelsen:
   • Anne-Sofie Lynnerup (genopstiller)
   • Mette Riber (genopstiller)
   • Lasse Lykkebo Hald (genopstiller)
   • Steffen Pedersen (genopstiller ikke)
   • Ebbe Bessmann (genopstiller ikke)
   • Nikolaj Milandt (genopstiller ikke)
   • Anders Skjelsager (ikke på valg)
   • Christine Nygaard Svendsen (ikke på valg)
  • Revisor
   • Sigrun Kann (genopstiller ikke)
   • Camilla Strøm (ikke på valg)
 • Eventuelt.

Hvor:

Generalforsamlingen streames live og afstemning foregår virtuelt.

Fysisk deltagelse i generalforsamlingen i København (Besttellers, Krusågade 25, 1719 Kbh V), OUH (lokale følger) og AUH (lokale følger). Der er begrænsede pladser på alle tre lokaliteter, som fordeles ”først til mølle”. Det vil være mulighed for at overvære FYA Fyraften ”deadly airways” med Professor Tim Cook (UK) fra alle tre lokaliteter. Dørene åbner kl 16. 

Har du ikke mulighed for at deltage i København, Århus eller Odense, kan du samle 5 FYA-medlemmer og modtage tilskud til forplejning fra FYA*. 

Tilmelding:

Tilmelding til årets generalforsamling er påkrævet. Tilmeld dig ved at sende en mail til fya@fya.dk med navn og evt. om du deltager fysisk.

Link til streaming og afgivelse af stemmer tilsendes inden generalforsamlingen.

Tilmelding senest 4. juni 2021.

Er du endnu ikke medlem af FYA? Indmeld dig her

*Det med småt:

FYA yder tilskud til forplejning for deltagere i generalforsamlingen.

Betingelser:

– Saml minimum 5 deltagere i generalforsamlingen.

– FYA yder tilskud til forplejning på op til 100 kr pr deltager.

– Kvittering samt afregningsblanket skal efterfølgende sendes som samlet pdf til fya@fya.dk. Navne på deltagere skal påføres afregningsblanketten.