You are currently viewing GF – Foreningen af Yngre Anæstesiologer 2020

GF – Foreningen af Yngre Anæstesiologer 2020

Hermed indkaldes til Foreningen af Yngre Anæstesiologers generalforsamling 2020. 

Ordinær generalforsamlingen afholdes d. 8. oktober 2020 i Odense kl. 16.30-18.30.

NB! Af hensyn til lokalebooking, så vi sikrer god plads og overholdelse af Sundhedsstyrelsens COVID-19 restriktioner, bedes du tilmelde dig generalforsamlingen på jannie.fya@gmail.com

S.U. d. 24. september 2020

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra formand og godkendelse af denne.
 3. Beretning fra nedsatte udvalg.
 4. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. Budget for næste regnskabsår, herunder kontingent.
 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, jævnfør § 7.
  • Formand: 
   • Jannie Lysgaard Poulsen – ikke på valg
  • Bestyrelsens øvrige medlemmer:
   • Steffen Kløve Albæk Pedersen – på valg, modtager genvalg
   • Anne-Sofie Lynnerup – ikke på valg
   • Camilla Strøm – på valg
   • Ebbe Lahn Bessmann – på valg, modtager genvalg
   • Nikolaj Milandt – ikke på valg
   • Mette Vinther Riber – ikke på valg
   • Lasse Lykkebo Hald – ikke på valg
   • Anders Skjelsager – på valg, modtager genvalg
  • Revisorer
   • Claes Elvander – på valg
   • Sigrun Kann – ikke på valg
 7. Eventuelt.

Stemmeret: ethvert medlem af Foreningen af Yngre Anæstesiologer har stemmeret ved fremmøde. Ønsker man at afgive fuldmagt til et andet gyldigt medlem, henvises til regler herfor i foreningens vedtægter på fya.nu.

Hvis man ønsker at stille op til FYA’s bestyrelse skal man melde sit kandidatur til jannie.fya@gmail.com. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i generelforsamlingen og ønsker at stille op, opfordres man til at sende en kort video eller skriftlig motivation, som vil blive læst/afspillet ved generelforsamlingen.

Vel mødt!