Karakteristik af ansøgere til hoveduddannelse i anæstesiologi og intensiv medicin – efterår 2022

 

Tallene fordelte sig således:

 

I alt 32 ansøgninger blev modtaget til i alt 27 stillinger. Det samlede antal af kvindelige ansøgere var 9 (28%). Der var ingen overlap dvs. ingen ansøgere som søgte flere regioner. Antallet af ansøgninger er lavere end ved tidligere ansøgningsrunder. I foråret 2022 var der 43 ansøgninger til 27 stillinger. I efteråret 2021 var der 56 ansøgninger til 29 stillinger (overlap for hhv forår 2022 og efterår 2021 er ikke med her).

 

 • NORD: 10 ansøgninger til 9 stillinger. Alle ansøgere kom til samtale. 
 • 8 stillinger blev besat og et forløb bliver genopslået.
 • SYD:  10 ansøgninger til 6 stillinger. Alle ansøgere kom til samtale. 
  • Alle stillinger blev besat.
 • ØST: 12 ansøgninger til 12 stillinger. Alle ansøgere kom til samtale.
  • Alle stillinger blev besat.

Kandidatalder 

(tid fra færdiggjort kandidatuddannelse til ansøgt HU-stilling) for alle ansøgere. Angivet som median (range):

 • NORD 4,5(3-7,5) år
 • SYD  4 (3-14) år
 • ØST  5(2-19) år

Medicinsk ekspert

Anæstesierfaring

Overordnet

 • I NORD havde 8 (80%) af ansøgerne anæstesierfaring ud over I-stilling.
 • I SYD havde 5 (50%) ansøgere anæstesierfaring ud over I-stilling.
 • I ØST havde 11 (92%) ansøgere anæstesierfaring ud over I-stilling.

Ved gennemgang af data varierede anæstesierfaring ud over I-stilling fra 2 til 22 måneder.

 

Anæstesierfaring od over I-stilling for ansøgere som fik HU:

 • I NORD: 7 ud af 8.
 • I SYD: 3 ud af 6.
 • I ØST: 11 ud af 12.

Ved ønsket anæstesierfaring ud over I-stilling, anbefales det, at denne opnås på anden afdeling end hvor man har haft sin introduktionsstilling.

 
Sideuddannelse 

Overordnet

 • I NORD havde 9 ansøgere (90%) 1-6 mdr. erfaring fra andet specialer. 
 • I SYD havde alle ansøgere (100%) > 6 mdr. erfaring fra andet specialer.
 • I ØST havde 9 ansøgere (75%) > 6 mdr. erfaring fra andet specialer

I Nord var der en ansøger som ikke havde sideuddannelse fra andet speciale, men som fik HU. I Øst var der tre ansøgere som ikke havde sideuddannelse fra andet speciale, men som fik HU. 

 

Akademiker

Overordnet 

 • I NORD havde 6 ansøger (60%) mindst et førsteforfatterskab. En manglede at forsvare sin Ph.d. en havde en doktorgrad. Fem af disse ansøgere fik HU-stilling.  7 ansøgere havde anden akademisk erfaring*, hvoraf fem også havde mindst ét førsteforfatterskab.
 • I SYD havde 5 ansøgere (50%) mindst et førsteforfatterskab. Fire af disse ansøgere fik HU-stilling. 7 ansøgere havde anden akademisk erfaring* hvoraf fem også havde mindst ét førsteforfatterskab.
 • I ØST havde 7 ansøgere (44%) mindst et førsteforfatterskab, hvoraf 3 havde Ph.d. Alle syv fik HU-stilling. 9 ansøgere havde anden akademisk erfaring*, hvoraf seks også havde mindst ét førsteforfatterskab.
 • Alle med Ph.d. eller næsten færdiggjort Ph.d. fik HU.

*Eksempler på anden akademisk erfaring: kasuistik, poster, kvalitetsstudier/kvalitetsprojekter.

Tabel 1

NORD

SYD

ØST

Antal 1.forfatter

HU ja

HU nej

Total

HU ja

HU nej

Total

HU ja

HU nej

Total

0

3

1

4

2

3

5

5

0

5

1

3

1

4

1

1

2

3

0

3

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2+

2

0

2

1

0

1

4

0

4

Total

8

2

10

6

4

10

12

0

12