Karakteristik af ansøgerfeltet til HU efteråret 2018

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse (HU). Der ses i år et relativt lille antal ansøgere i forhold til udbudte HU stillinger jævnt fordelt over de 3 regioner. Alle stillinger er besat fraset et vakant forløb i SYD. Det anbefales fortsat at søge bredt.   FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse fra NORD, SYD og ØST. Alle stillinger i region Nord og Øst er besat i 1. ansøgningsrunde.   Der var 33 unikke ansøgere på landsplan, flere ansøgte flere regioner.
 • 16 ansøgninger til 9 forløb i NORD, 13 ansøgere afholdte samtale
 • 9 ansøgninger til 6 forløb i SYD, 6 ansøgere afholdte samtale
 • 12 ansøgninger til 11 forløb i ØST, 12 ansøgere afholdte samtale
  På grund af ansøgere med forestående barsel eller med tilbud om HU i flere regioner mv. blev der totalt ”tilbudt” HU til
 • 10 i NORD
 • 6 i SYD
 • 11 i ØST
  Generelt Ansøgere som har søgt flere regioner er medtaget i opgørelsen for hver af de regioner hvor de har søgt.   Median (range) kandidatalder for ansøgerne var
 • 3 (2,5-7) år i NORD
 • 4 (2-6) år i SYD
 • 4,5 (2-11) år i ØST
  Andelen af kvindelige ansøgere var
 • 64% i NORD
 • 44% i SYD
 • 42% i ØST
  Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for lægerollerne medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med dokumenterede kompetencer inden for alle roller prioriteres højest jævnfør anbefalingen fra DASAIMs uddannelsesudvalg (DUU)1.   Medicinsk ekspert
 • 11 (78%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD.
 • 7 (78%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 12 (100%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST.
Figur1 Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering om stilling er ikke medtaget. Det skal bemærkes, at der ikke er garanti for hoveduddannelsesstilling selv med megen anæstesi-erfaring eller sideuddannelse (> 24 mdr) Figur 2 Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering om stilling er ikke medaget. Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer. Mange har erfaring fra andre specialer, både blandt ansøgere som fik stilling og ansøgere som fik afslag.   Akademiker
 • 8 (57%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD
 • 1 (17%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD
 • 7 (62%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST
  Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter blandt ansøgere som blev vurderet mh stilling.   Nord
Publikationer
Antal 1.forfatter HU ja HU nej Total Procent
0 3 3 6 43%
1 5 0 5 36%
2 0 1 1 7%
2+ 2 0 2 14%
Total 10 4 14 100%
  Syd
Publikationer
Antal 1.forfatter HU ja HU nej Total Procent
0 5 0 5 83%
1 1 0 1 17%
2 0 0 0 0%
2+ 0 0 0 0%
Total 6 0 6 100%
  Øst
Publikationer
antal 1.forfatter HU ja HU nej Total Procent
0 4 1 5 38%
1 2 0 2 15%
2 2 0 2 15%
2+ 3 0 3 23%
Total 11 1 12 92%
  ØST havde 3 ansøgere med godkendt eller indleveret ph.d. og NORD havde 2 ansøgere med ph.d. grad. Alle fik tilbud om HU.   Som det ses af tabel 1 blev der i regionerne i højere grad tilbudt HU til ansøgere, der havde et eller flere førsteforfatterskaber. I år var der ansøgere i alle regioner uden 1. forfatterskab som blev tilbudt HU. Dokumenterede kompetencer som dækker alle lægeroller vurderes fortsat mest favorabelt. Der var også ansøgere som fik afslag til trods for at de havde et 1. forfatterskab. Dette skyldes at disse ansøgere har manglet bredde henover de 7 lægeroller   1 DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2015. http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/