Karakteristik af ansøgerfeltet til hoveduddannelse i anæstesiologi - Efterår 2020

Alle stillinger blev besat ved første søgerunde. Særligt for denne søgerunde var et lavt ansøgerantal i ØST sammenlignet med tidligere år, mens en store andel af ansøger også var uden 1. forfatterskab. Både NORD og SYD havde en højere ansøger/stillings ratio end de sidste de par år, hhv. 2,75 og 2,2.  

Det anbefales forsat at søge at have dokumenteret bredde blandt de 7 sygeroller, da det dette vægter tungest i vurderingen af ansøgere. Hertil kan det tilrådes at søge bredt, da dette giver flere mulighed for at kunne blive udvalgt til et HU forløb. 

Bemærk at ansøgere som har søgt flere regioner er medtaget i opgørelsen for hver af de regioner hvor de har søgt.  

I denne søgerunde var der: 

 • 22 ansøgninger til 8 forløb i NORD, 15 ansøgere afholdt samtale 
 • 13 ansøgninger til 6 forløb i SYD, 10 ansøgere afholdt samtale. Flere ansøger havde søgt flere regioner  
 • 14 ansøgninger til 12 forløb i ØST, 13 ansøgere afholdt samtale 

På grund af ansøgere med forestående barsel eller med tilbud om HU i flere regioner mv. blev der totalt tilbudt HU til  

 • 8 i NORD 
 • 6 i SYD 
 • 12 i ØST 

Generelt 

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var  

 • 3,5 (2-9) år i NORD 
 • 3 (2-6) år i SYD 
 • 5 (2,5-14) år i ØST 

Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for lægerollerne medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med dokumenterede kompetencer inden for alle roller prioriteres højest jævnfør anbefalingen fra DASAIMs uddannelsesudvalg (DUU)1

Medicinsk ekspert 

Anæstesierfaring 

 • 18 (82%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD. 
 • 6 (60%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD 
 • 13 (100%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST. 

Sideuddannelse efter KBU 

 • 14 (64%) havde mere end 6 mdr erfaring fra andet relevant speciale i NORD. 
 • 8 (80%) havde mere end 6 mdr erfaring fra andet relevant speciale i SYD. 
 • 6 (47%) havde mere end 6 mdr erfaring fra andet relevant speciale i ØST. 

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering til stilling er ikke medtaget. Det skal bemærkes, at der ikke er garanti for hoveduddannelsesstilling selv med megen anæstesi-erfaring eller sideuddannelse (> 24 mdr) 

Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering om stilling er ikke medaget. Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer. Mange har erfaring fra andre specialer, både blandt ansøgere som fik stilling og ansøgere som fik afslag. 

Akademiker 

 • 8 (36%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD, 2 havde indleveret Ph.D. 
 • 2 (20%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD, Ingen havde Ph.D 
 • 5 (39%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST, 1 havde indleveret Ph.D.  

 Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter blandt ansøgere som blev vurderet mhp stilling. 

Nationalt var manglende 1. forfatterskab den stærkeste prædiktor for et nej til HU. 

Dokumenterede kompetencer som dækker alle lægeroller vurderes fortsat mest favorabelt. Der var også ansøgere som fik afslag til trods for at de havde et 1. forfatterskab. Dette skyldes at disse ansøgere har manglet bredde henover de 7 lægeroller 

1 DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2015. http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/