Karakteristik af ansøgerfeltet til hoveduddannelse i anæstesiologi
– Forår 2020

Der ses højere antal af ansøgere end sidste år, men forsat lavt i historisk perspektiv. FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse (HU).  Alle stillinger blev besat, herunder også en ekstra stilling i SYD som tidligere har været vakant. Det anbefales fortsat at søge bredt samt at sikre bredde blandt de 7 sygeroller, det dette vægter tungest i vurderingen af ansøgere.

FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse fra NORD, SYD og ØST. Alle stillinger i uddannelsesregion Nord, Syd og Øst er besat i 1. ansøgningsrunde.

 • 14 ansøgninger til 9 forløb i NORD, 14 ansøgere afholdt samtale
 • 8 ansøgninger til 6 forløb i SYD, 6 ansøgere afholdt samtale
 • 19 ansøgninger til 11 forløb i ØST, 16 ansøgere afholdt samtale

På grund af ansøgere med forestående barsel eller med tilbud om HU i flere regioner mv. blev der totalt ”tilbudt” HU til 

 • 9 i NORD
 • 6 i SYD
 • 11 i ØST

Generelt

Ansøgere som har søgt flere regioner er medtaget i opgørelsen for hver af de regioner hvor de har søgt. 

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var 

 • 3,5 (2,5-10) år i NORD
 • 3,5 (2-4,5) år i SYD
 • 4,5 (2,5-9) år i ØST

Andelen af kvindelige ansøgere var 

 • 57% i NORD
 • 62% i SYD
 • 37% i ØST

Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for lægerollerne medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med dokumenterede kompetencer inden for alle roller prioriteres højest jævnfør anbefalingen fra DASAIMs uddannelsesudvalg (DUU)1.

Medicinsk ekspert

 • 10 (71%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD.
 • 5 (63%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 15 (79%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST.

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering til stilling er ikke medtaget. Det skal bemærkes, at der ikke er garanti for hoveduddannelsesstilling selv med megen anæstesi-erfaring eller sideuddannelse (> 24 mdr)

Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering om stilling er ikke medaget. Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer. Mange har erfaring fra andre specialer, både blandt ansøgere som fik stilling og ansøgere som fik afslag.

Akademiker

 • 8 (57%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD, 4 havde indleveret Ph.D.
 • 2 (23%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD, Ingen havde Ph.D
 • 9 (47%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST, 2 havde indleveret Ph.D. 

 Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter blandt ansøgere som blev vurderet mhp stilling.

Nationalt var manglende 1. forfatterskab den stærkeste prædiktor for et nej til HU.

Dokumenterede kompetencer som dækker alle lægeroller vurderes fortsat mest favorabelt. Der var også ansøgere som fik afslag til trods for at de havde et 1. forfatterskab. Dette skyldes at disse ansøgere har manglet bredde henover de 7 lægeroller

1 DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2015. http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/