En karakteristik af ansøgerfeltet til HU efterår 2016

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse. Der er færre ansøgninger end tidligere, men søgning til specialet har de sidste 3 runder været nogenlunde stabil med ca. det dobbelte antal ansøgninger i forhold til udbudte HU stillinger. Det anbefales fortsat at søge bredt. Et forløb i NORD blev besat efter genopslag..

FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse (HU) fra NORD (1. ansøgnings-runde), SYD og ØST.

Der var indkommet:

 • 16 ansøgninger til 10 forløb i NORD
 • 9 ansøgere til 6 forløb og i SYD
 • 22 ansøgninger til 11 HU forløb i ØST

På grund af ansøgere med forestående barsel eller med tilbud om HU i flere regioner mv. blev der totalt ”tilbudt” HU til

 • 9 i NORD
 • 6 i SYD
 • 13 i ØST

Generelt

Ansøgere som har søgt flere regioner er medtaget i opgørelsen for hver af de regioner hvor de har søgt.

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var

 • 3,25 (2-8,5) år i NORD
 • 2 (2-21) år i SYD
 • 4,75 (2-21) år i ØST

Andelen af kvindelige ansøgere var

 • 63% i NORD
 • 56% i SYD
 • 64% i ØST

Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med dokumenterede kompetencer indenfor alle roller prioriteres højest jævnfør anbefalingen fra DASAIMs uddannelsesudvalg ( DUU)1.

Medicinsk ekspert

 • 9 (56%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD.
 • 6 (67%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 19 (86%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST.

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. Det skal bemærkes, at der ikke er garanti for hoveduddannelsesstilling selv med megen anæstesi-erfaring ( > 18 mdr)

Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer. Mange har erfaring fra andre specialer.både blandt ansøgere som fik stilling og som fik afslag.

Akademiker

 • 6 (38%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD
 • 0 (0%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD
 • 11 (50%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST

Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter.

I Øst havde 4 ansøgere med ph.d. grad og i NORD havde 2 ansøgere ph.d grad (godkendt eller indleveret) og de fik alle tilbud om HU.

Som det ses af tabel 1 blev der i alle regioner i højere grad tilbudt HU til ansøgere, der havde et eller flere førsteforfatterskaber. I alle regioner var der dog ansøgere uden 1. forfatterskab som blev tilbudt HU og skyldes at ansøgerne havde dokumenterede kompetencer indenfor alle roller. Der var også ansøgere som fik afslag til trods for at de havde et 1. forfatterskab. Dette skyldes at disse ansøgere har manglet bredde henover de 7 lægeroller.

For første gang i lang tid blev et forløb genopslået. Dette forløb kunne derved besættes af ansøgere som ellers er faldet for 5-års reglen. Forløbet blev tilbudt alle ansøgere i første runde inden genopslag. I enhver ansættelsesrunde skal en kvalificeret ansøger som ikke er faldet for 5 års reglen dog prioriteres højere. For ansøgere som er faldet for 5 års reglen vil det formentlig være ”smartest” at have ansøgt i første runde i det tilfælde at samme situation opstår igen, da stilling derved bliver tilbudt den eksisterende ansøgerskare. Et genopslag åbner igen op for kvalificerede ansøgere og her vil ansøgere som endnu ikke er faldet for 5 års reglen igen prioriteres højere.

1 DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2015. http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/