Karakteristik af HU ansøgerne – Forår 2016

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
En karakteristik af ansøgerfeltet til hoveduddannelse
–Forår 2016

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse. Der er færre ansøgninger end tidligere, men søgning til specialet har de sidste 3 runder været nogenlunde stabil med ca. det dobbelte antal ansøgninger i forhold til udbudte HU stillinger. Det anbefales fortsat at søge bredt. Næsten alle ansøgere som havde valgt at søge flere regioner fik tilbudt stilling og alle ansøgere i NORD som søgte samtlige forløb i regionen fik tilbudt stilling.

FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse (HU) fra NORD, SYD og ØST.

Der var indkommet:

 • 19 ansøgninger til 10 forløb i NORD
 • 9 ansøgere til 4 forløb og i SYD
 • 24 ansøgninger til 12 HU forløb i ØST

På grund af ansøgere med forestående barsel eller med tilbud om HU i flere regioner mv. blev der totalt ”tilbudt” HU til

 • 12 i NORD
 • 6 i SYD
 • 13 i ØST

Generelt

Ansøgere som har søgt flere regioner er medtaget i opgørelsen for hver af de regioner hvor de har søgt.

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var

 • 5 (2-6) år i NORD
 • 5 (3-10) år i SYD
 • 5,5 (2-10) år i ØST

Andelen af kvindelige ansøgere var

 • 53% i NORD
 • 56% i SYD
 • 62% i ØST

Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med dokumenterede kompetencer indenfor alle roller prioriteres højest jævnfør anbefalingen fra DASAIMs uddannelsesudvalg ( DUU)1.

Medicinsk ekspert

 • 15 (79%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD.
 • 7 (79%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 21 (83%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST.

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling.

2016f_figur1

Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer.

2016f_figur2

Akademiker

 • 6 (33%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD
 • 1 (17%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD
 • 15 (58%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST

Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter.

2016f_table1

Alle ansøgere med ph.d. grad (godkendt eller indleveret) fik tilbud om HU i en af de 3 regioner. I Nord havde 2 ansøgere ph.d.-grad og alle fik tilbudt HU. I Øst havde 6 ansøgere ph.d.-grad og 6 fik tilbudt HU.

Som det ses af tabel 1 blev der i alle regioner i højere grad tilbudt HU til ansøgere, der havde et eller flere førsteforfatterskaber. I alle regioner var der dog ansøgere uden 1. forfatterskab som blev tilbudt HU og skyldes at ansøgerne havde dokumenterede kompetencer indenfor alle roller.

1 Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi, DASAIM 2013 http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/
[/av_textblock]