Karakteristik af ansøgerfeltet til HU foråret 2018

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse (HU). Der ses i år ca. det dobbelte antal ansøgninger i forhold til udbudte HU stillinger jævnt fordelt over de 3 regioner. Alle stillinger er besat uden behov for genopslag. Det anbefales fortsat at søge bredt. FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse fra NORD, SYD og ØST. Alle stillinger er besat i 1. ansøgningsrunde. Der var indkommet:
 • 19 ansøgninger til 10 forløb i NORD
 • 12 ansøgninger til 6 forløb og i SYD
 • 19 ansøgninger til 11 HU forløb i ØST
På grund af ansøgere med forestående barsel eller med tilbud om HU i flere regioner mv. blev der totalt ”tilbudt” HU til
 • 10 i NORD
 • 6 i SYD
 • 12 i ØST
Generelt Ansøgere som har søgt flere regioner er medtaget i opgørelsen for hver af de regioner hvor de har søgt. Median (range) kandidatalder for ansøgerne var
 • 3 (2-6,5) år i NORD
 • 4 (2-8) år i SYD
 • 6 (4-11) år i ØST
Andelen af kvindelige ansøgere var
 • 52% i NORD
 • 44% i SYD
 • 31% i ØST
Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for lægerollerne medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med dokumenterede kompetencer inden for alle roller prioriteres højest jævnfør anbefalingen fra DASAIMs uddannelsesudvalg (DUU)1. Medicinsk ekspert
 • 9 (47%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD.
 • 6 (66%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 19 (100%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST.
Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. Det skal bemærkes, at der ikke er garanti for hoveduddannelsesstilling selv med megen anæstesi-erfaring eller sideuddannelse ( > 24 mdr)   Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer. Mange har erfaring fra andre specialer, både blandt ansøgere som fik stilling og ansøgere som fik afslag. Akademiker
 • 10 (53%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD
 • 3 (33%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD
 • 13 (68%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST
Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter. ØST havde 5 ansøgere med godkendt eller indleveret ph.d. (samt 3 ikke indleverede) og NORD havde 3 ansøgere med ph.d. grad. Alle fik tilbud om HU. Som det ses af tabel 1 blev der i regionerne i højere grad tilbudt HU til ansøgere, der havde et eller flere førsteforfatterskaber. I alle regioner på nær ØST var der dog ansøgere uden 1. forfatterskab som blev tilbudt HU. Dette skyldes at ansøgerne havde dokumenterede kompetencer inden for alle lægeroller. Der var også ansøgere som fik afslag til trods for at de havde et 1. forfatterskab. Dette skyldes at disse ansøgere har manglet bredde henover de 7 lægeroller 1 DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2015. http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/