Karakteristik af ansøgerfeltet til hoveduddannelse i anæstesiologi og intensiv medicin – efterår 2021

Ansøgerfeltet var særdeles stort ved denne søgerunde med i alt 56 ansøgninger. I de foregående runder var ansøgerantallet hhv. 43 og 49. Alle stillinger blev besat ved første søgerunde.

 

Der kan være forskellige fokusområder fra de forskellige søgerunder. Overordnet tilrådes at have erfaring inden for alle syv lægeroller, men at medicinsk ekspert-rollen og akademiker-rollen vægter tungest.

Alle ansøgere er pr. definition kvalificerede til at starte i et HU forløb. Ansættelsesudvalgtes opgave er at få alle opslåede stillinger besat. Det betyder, at ansøgere der prioriterer flere forløb med større sandsynlighed vil komme til samtale end ansøgere der kun søger få forløb. Naturligvis under hensynstagen til allerede opnåede kvalifikationer.

 

I denne søgerunde var der i:

 • NORD 24 ansøgninger til 10 stillinger. 16 ansøgere kom til samtale.
 • SYD 13 ansøgninger til 6 stillinger. 12 ansøgere kom til samtale.
 • ØST 19 ansøgninger til 13 stillinger. En ansøger træk sig før samtale og indgår ikke i nedenstående statistik. 18 ansøgere kom til samtale. En ansøger måtte udskyde sit forløb pga. barsel og der blev derfor besat 14 stillinger.

 

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var:

 • NORD 4 (2-7,5) år
 • SYD 4 (3-7) år
 • ØST 4 (3-8) år

 

Medicinsk ekspert

Anæstesierfaring

Overordnet

 • I NORD havde 13 (54%) af ansøgerne anæstesierfaring ud over I-stilling.
 • I SYD havde 8 (61%) ansøgere anæstesierfaring ud over I-stilling.
 • I ØST havde 14 (78%) ansøgere anæstesierfaring ud over I-stilling.

Anæstesierfaring for ansøgere som fik HU:

 • I NORD havde 10 (100%) anæstesierfaring ud over I-stilling.
 • I SYD havde 4 (83%) anæstesierfaring ud over I-stilling
 • I ØST havde 10 (72%) anæstesierfaring ud over I-stilling

Der er tendens til, at det er en fordel at have erfaring ud over I-stilling. Ved gennemgang af tallene i detaljer er der ikke tendens til, at længden af denne erfaring har betydning. Der er i disse tal dog ikke taget højde for øvrige kvalifikationer fx Ph.D mm.

Ved anæstesierfaring ud over I-stilling, er det være fordelagtigt at denne opnås på anden afdeling end hvor man har haft sin introduktionsstilling.

Sideuddannelse

Overordnet

 • I NORD havde 21 ansøgere > 6 mdr. erfaring fra andet speciale.
 • I SYD havde 12 ansøgere > 6 mdr. erfaring fra andet speciale.
 • I ØST havde 12 ansøgere > 6 mdr. erfaring fra andet speciale.

 

Sideuddannelse for ansøgere som fik HU

 • I NORD havde 10 (100%) > 6 mdr. erfaring fra andet specialer.
 • I SYD havde 5 (66%) > 6 mdr. erfaring fra andet specialer
 • I ØST havde 9 (64%) > 6 mdr. erfaring fra andret specialer

 

Således fremgår det af opgørelsen, at sideuddannelse i andre specialer har tendens til at være en fordel. Det fremgår dog ikke om der er særlige specialer, som er mere fordelagtige end andre. Specialer som pædiatri, kardiologi og intern medicin kan dog anbefales.

 

Akademiker

 

 • NORD 10 (42%) havde mindst et førsteforfatterskab, 1 havde Ph.D. Seks af disse ansøgere fik HU-stilling.
 • SYD 5 (38%) havde mindst et førsteforfatterskab, 0 havde Ph.D. Alle 5 fik HU-stilling.
 • ØST 9(50%) havde mindst et førsteforfatterskab, 4 havde Ph.D. Alle 9 fik HU-stilling.
 • Alle med Ph.D. fik HU.

En mindre procentdel af ansøgerfeltet havde forskningsmæssig erfaring i forhold til supplerende anæstesierfaring ud over I-stilling og i forhold til sideuddannelse. Størstedelen (83%) af alle ansøgere med akademisk erfaring fik HU.