You are currently viewing Karakteristik af HU ansøgerne  – Forår 2014

Karakteristik af HU ansøgerne – Forår 2014

Herunder præsenteres en karakteristik af ansøgerfeltet til Hoveduddannelsesstillinger i anæstesiologi Forår 2014

 

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse. Der er fortsat stor søgning til specialet og FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse (HU) fra ØST, SYD og NORD

Generelt

I ØST var der indkommet 40 ansøgninger til 11 HU forløb. I NORD 30 ansøgninger til 11 forløb og i SYD 28 ansøgninger til 6 forløb.

På grund af ansøgere med forestående barsel eller med tilbud om HU i flere regioner blev der total ”tilbudt” HU til 12 ansøgere i ØST, 11 i NORD og 6 i SYDMedian (range) kandidatalder for ansøgerne var 6 (3-16) år i ØST og 4 (3-9) år i SYD og NORD.

Andelen af kvindelige ansøgere var 45% i ØST og SYD og 57% i NORD.


Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (publiceret videnskab) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med stor ”bredde” dvs. relevante kompetencer og erfaringer inden for majoriteten af de 7 lægeroller vægtes højt.

 

Medicinsk ekspert

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse udover introduktionsstilling på tidspunkt for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. I ØST havde 35 (88%) anæstesierfaring udover I-stilling. De tilsvarende tal for SYD var 23 (82%) og 23 (77%) for NORD. Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Der var stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer.

figur1

 

figur2

Akademiker

I ØST havde 4 ansøgere ph.d.-grad (godkendt eller indleveret) og 2 fik tilbudt HU. I NORD havde 2 ansøgere ph.d.-grad og begge fik tilbudt HU. Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter. I ØST havde 19 (48%) mindst 1 førsteforfatterskab. I NORD havde 13 (43%) og i SYD havde 4 (14%) mindst et førsteforfatterskab.

Som det ses af tabel 1 blev HU i ØST langt overvejende tilbudt ansøgere der havde et eller flere førsteforfatterskaber. I SYD og NORD blev 8 hhv. 4 ansøgere tilbudt HU uden førsteforfatterskab, men disse havde dog en eller flere medforfatterskaber, kasuistikker mv.

tabel1