Karakteristik af ansøgerfeltet til hoveduddannelse i anæstesiologi
Forår 2021

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse (HU).  Her registreres karakteristika for HU ansøger med henblik på at hjælpe yngre kolleger med at sammenligne sig med andre potentielle ansøgersamt give et realistisk billede af kravene for at kunne ansøger om specialuddannelse i anæstesi.  

Alle stillinger blev besat ved første søgerunde, fraset én stilling Region Nord (Hjørring/Aalborg) som gik i genopslagIgen i år havde uddannelsesregion Øst et relativt lavt antal ansøgere pr. stilling 

Grundet Covid-19 blev HU-samtalerne afholdt virtuelt i Uddannelsesregion Nord. Dette forløb imidlertid rimelig uproblematisk. 

 Det anbefales fortsat at have dokumenteret bredde blandt de 7 sygeroller, da det dette vægter tungest i vurderingen af ansøgere. De højeste prioriterede lægeroller er fortsat medicinsk ekspert og akademiker.  Der er ikke opgjort kompetencer i de øvrige lægeroller, da disse kan være af meget forskellig og ikke umiddelbart kan sammenlignes 

 Det er en principiel beslutning i ansættelsesudvalgene, at antallet af forløb som søges, ikke må have indflydelse på vurderingen af ansøgerens egnethed til hoveduddannelse. Dog kan dog fortsat tilrådes at søge bredt, da dette giver flere mulighed for at ”matche” med et HU forløb.  

 I denne søgerunder var 31 personer som søgte hoveduddannelse. Da nogle søgte i flere regioner, blev der i alt modtaget 44 ansøgninger. Bemærk at ansøgere som har søgt flere regioner er medtaget i opgørelsen for hver af de regioner hvor de har søgt.  

 I denne søgerunde var der: 

 • 18 ansøgninger til 9 forløb i NORD12 ansøgere afholdt samtale 
 • 9 ansøgninger til 6 forløb i SYD9 ansøgere afholdt samtale. 
 • 16 ansøgninger til 13 forløb i ØST, 16 ansøgere afholdt samtale 

Generelt

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var  

 • 4 (37) år i NORD 
 • 4,5 (38) år i SYD 
 • 5,5 (211) år i ØST 

 Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for lægerollerne medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde og undervisning). Dog skal det pointeres at ansøgere med dokumenterede kompetencer inden for alle roller prioriteres højest jævnfør anbefalingen fra DASAIMs uddannelsesudvalg (DUU)¹. 

Konkret denne ansøgningsrunde kom man ikke i betragtning til en HU hvis man ikke havde lægelig erfaring ud over sin intro i anæstesiologi.

 Medicinsk ekspert 

 Anæstesierfaring 

 Overordnet: 

 • 13 (82%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD. 
 • 8 (89%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD 
 • 11 (69%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST. 

  Ansøgere som fik HU:  

 • 7 (77%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD. 
 • 5 (83%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD 
 • 11 (84%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST. 

 Sideuddannelse efter KBU 

Overordnet 

 • 16 (89%) havde mere end 6 mdr erfaring fra andet relevant speciale i NORD. 
 • 7 (78%) havde mere end 6 mdr erfaring fra andet relevant speciale SYD. 
 • 8 (50%) havde mere end 6 mdr erfaring fra andet relevant speciale ØST. 

 Ansøgere som fik HU:  

 • 9 (100%) havde mere end 6 mdr erfaring fra andet relevant speciale i NORD. 
 • 4 (67%) havde mere end 6 mdr erfaring fra andet relevant speciale SYD. 
 • 8 (62%) havde mere end 6 mdr erfaring fra andet relevant speciale ØST.

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering til stilling, er ikke medtaget (oftest grundet tilbud i anden region).

Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske lægelige ansættelser efter KBU er opgjort). Ansøgere som har trukket deres ansøgning tilbage inden vurdering om stilling er ikke medaget. Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer. Mange har erfaring fra andre specialerbåde blandt ansøgere som fik stilling og ansøgere som fik afslag. 

Akademiker 

 • 6 (33%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD1 havde indleveret Ph.D. 
 • 3 (33%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD1 havde Ph.D 
 • 8 (50%) havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST3 havde indleveret Ph.D.  

 Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter blandt ansøgere som blev vurderet mhp. stilling. Nationalt var manglende 1. forfatterskab den stærkeste prædiktor for et nej til HU.  

 

NORD 

SYD 

ØST 

Antal 1.forfatter 

HU ja 

HU nej 

Total 

HU ja 

HU nej 

Total 

HU ja 

HU nej 

Total 

0 

4 

8 

12 

3 

3 

6 

5 

3 

8 

1 

2 

1 

3 

1 

0 

1 

4 

0 

4 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

>2 

3 

0 

3 

1 

0 

1 

3 

0 

3 

Total 

9 

9 

18 

6 

3 

9 

13 

3 

16 

 

¹DASAIMs vejledning ansøgning hoveduddannelse E 2015. http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/