• Karakteristik af ansøgerfeltet til hoveduddannelse i anæstesiologi og intensiv medicin – forår 2022

Tallene fordelte sig således:

I alt 43 ansøgninger blev modtaget til i alt 27 stillinger. Det samlet antal af kvindelige ansøgere var
9 (21%). Antallet af ansøgninger er lavere end for efteråret 2021, hvor 56 ansøgninger blev
modtaget til 29 stillinger.

 • NORD 16 ansøgninger til 8 stillinger. 14 ansøgere kom til samtale. Syv stillinger blev besat og en blev genopslået og besat i anden ansøgningsrunde.
 • SYD 9 ansøgninger til 6 stillinger. 7 ansøgere kom til samtale. To ansøgere fik stillinger i andre regioner og således kun en som ikke fik ansættelse.
 • ØST 18 ansøgninger til 12 stillinger. 16 ansøgere kom til samtale. Alle stillinger blev besat.

For Region Øst findes desværre kun data på de 16 ansøgere som kom til samtale, hvilket fremgår i
nedenstående data.

Kandidatalder:

(tid fra færdiggjort kandidatuddannelse til ansøgt HU-stilling) for alle ansøgere. Angivet som
median (range):

 • NORD 4,25(2-9) år
 • SYD 4 (2-6) år
 • ØST 4,5(3-16)

Ved gennemgang af data var der ikke sammenhæng mellem ansøgere som fik HU og deres
kandidatalder.

Medicinsk ekspert

Anæstesierfaring
Overordnet

 • I NORD havde 15 (94%) af ansøgerne anæstesierfaring ud over I-stilling.
 • I SYD havde 9 (100%) ansøgere anæstesierfaring ud over I-stilling.
 • I ØST havde 16 (100%) ansøgere anæstesierfaring ud over I-stilling.

Ved gennemgang af data varierede anæstesierfaring ud over I-stilling fra 0 til 21 måneder.

Anæstesierfaring for ansøgere som fik HU:
I alle tre regioner havde alle som fik HU-stilling anæstesierfaring ud over I-stilling.

På nær en, havde samtlige ansøgere således anæstesierfaring ud over I-stilling.
Anæstesierfaringen ud over I-stilling varierede fra 1 til 21 måneder. Ved ønsket anæstesierfaring
ud over I-stilling, anbefales det, at denne opnås på anden afdeling end hvor man har haft sin
introduktionsstilling.

 Sideuddannelse

Overordnet

 • I NORD havde 13 ansøgere (81%) > 6 mdr. erfaring fra andet speciale.
 • I SYD havde 7 ansøgere (78%) > 6 mdr. erfaring fra andet speciale.
 • I ØST havde 14 ansøgere (88%) > 6 mdr. erfaring fra andet speciale.

Sideuddannelse for ansøgere som fik HU:

 • I NORD havde 7 ansøgere (88%) > 6 mdr. erfaring fra andet specialer.
 • I SYD havde 5 ansøgere (83%) > 6 mdr. erfaring fra andet specialer
 • I ØST havde 11 ansøgere (92%) > 6 mdr. erfaring fra andet specialer

Størstedelen af læger som fik HU-stilling havde sideuddannelse fra andet speciale. Vi har dog ikke oplysninger på hvilke specialer. Fra Region Øst angives dog, at særligt erfaring fra neonatologi vægter højst.

Akademiker

Overordnet

 • I NORD havde 9 ansøger (56%) mindst et førsteforfatterskab, 1 havde Ph.d. Fire af disse ansøgere fik HU-stilling.
 • I SYD havde 5 ansøgere (55%) mindst et førsteforfatterskab, 1 havde Ph.d. Fire af disse ansøgere fik HU-stilling.
 • I ØST havde 8 ansøgere (44%) mindst et førsteforfatterskab, 2 havde Ph.d. Seks af disse ansøgere fik HU-stilling.
 • Alle med ph.d fik HU.

Tabel 1

NORD

SYD

ØST

Antal 1.forfatter

HU ja

HU nej

Total

HU ja

HU nej

Total

HU ja

HU nej

Total

0

4

3

7

2

2

4

6

2

8

1

3

5

8

2

1

3

3

1

4

2

0

0

0

0

0

0

2

1

3

2+

1

0

1

2

0

2

1

0

1

Total

8

8

16

6

3

9

12

4

16