Karakteristik af HU ansøgerne – Efterår 2015

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse. Der er færre ansøgninger end tidligere, men fortsat stor søgning til specialet og det anbefales fortsat at søge bredt. Således fik de ansøgere som søgte flere regioner alle tilbudt stilling og alle ansøgere i NORD og SYD som søgte samtlige forløb i regionen fik tilbudt stilling.

FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse (HU) fra NORD, SYD og ØST.

Der var indkommet:

 • 22 ansøgninger til 10 forløb i NORD
 • 12 ansøgere til 6 forløb og i SYD
 • 26 ansøgninger til 12 HU forløb i ØST

På grund af ansøgere med forestående barsel eller med tilbud om HU i flere regioner mv. blev der totalt ”tilbudt” HU til

 • 12 i NORD
 • 6 i SYD
 • 13 i ØST

Generelt

Ansøgere som er blevet ansat i HU og søgte flere regioner er kun medtaget i den region hvor de blev ansat.

Median (range) kandidatalder for ansøgerne var

 • 5 (2-10) år i NORD
 • 4 (3-10) år i SYD
 • 5 (2-12) år i ØST

Andelen af kvindelige ansøgere var

 • 59% i NORD
 • 62% i SYD
 • 62% i ØST

Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med stor ”bredde” dvs. relevante kompetencer og erfaringer inden for majoriteten af de 7 lægeroller vægtes højt.

Medicinsk ekspert

 • 12 (67%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD.
 • 6 (75%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 20 (76%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST.

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling. 

2015e figur1

 

Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Der var en stor spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer

2015e figur2

 

Akademiker

 • 6 (33%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD
 • 1 (17%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD
 • 15 (58%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab ØST

 Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter.

2015e table1

Alle ansøgere med ph.d. grad (godkendt eller indleveret) fik tilbud om HU i en af de 3 regioner. I Nord havde 5 ansøgere ph.d.-grad og alle fik tilbudt HU. I Øst havde 6 ansøgere ph.d.-grad og 5 fik tilbudt HU.

Som det ses af tabel 1 blev der langt overvejende tilbudt HU til ansøgere der havde et eller flere førsteforfatterskaber. I NORD og SYD blev 5 ansøgere uden 1. forfatterskab tilbudt HU i hver enkelt region, men disse havde dog en eller flere medforfatterskaber, kasuistikker mv.