Karakteristik af HU ansøgerne – Forår 2015

FYA er repræsenteret i alle 3 regionale ansættelsesudvalg ved ansættelse til hoveduddannelse. Der er færre ansøgninger end tidligere, men fortsat stor søgning til specialet. FYA præsenterer her udvalgte karakteristika for ansøgerskaren til hoveduddannelse (HU) fra ØST, SYD og NORD.

Der var indkommet:

 • 23 ansøgninger til 10 forløb i NORD
 • 20 ansøgere til 6 forløb og i SYD
 • 24 ansøgninger til 12 HU forløb i ØST 

På grund af ansøgere med forestående barsel,med tilbud om HU i flere regioner mv. blev der total ”tilbudt” HU til

 • 13 i NORD
 • 8 i SYD
 • 12 i ØST 

Generelt

 • Median (range) kandidatalder for ansøgerne var
  • 4 (2-9) år i NORD
  • 4 (2-10) år i SYD
  • 5 (3-29) år i ØST
 • Andelen af kvindelige ansøgere var
  • 40% i NORD
  • 55% i SYD
  • 57% i ØST

Herunder præsenteres ansøgernes kompetencer inden for medicinsk ekspert (anæstesiologiske ansættelser samt
ansættelser i andre specialer) samt akademiker (videnskabeligt arbejde) da disse 2 roller vejer tungest i vurderingen af
ansøgerne. Dog skal det pointeres at ansøgere med stor ”bredde” dvs. relevante kompetencer og erfaringer inden for
alle 7 lægeroller vægtes højt.

 

Medicinsk ekspert

 • 17 (76%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i NORD
 • 18 (90%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i SYD
 • 22 (92%) havde anæstesierfaring ud over I-stilling i ØST

Figur 1 viser ansøgernes anæstesierfaring (måneders ansættelse ud over introduktionsstilling på tidspunktet for
ansøgningsfrist). Data er opgjort som % af antal ansøgere i den enkelte region og undergrupperet i forhold til opnåelse af HU-stilling

2015f figur1

 

Figur 2 viser ansøgernes erfaring fra andre specialer (kun kliniske ansættelser efter turnus / KBU er opgjort). Der var en stor
spredning blandt de ansøgere der fik tilbudt HU hvad angår erfaring fra andre specialer.2015f figur2

 

Akademiker

I NORD havde 3 ansøgere ph.d.-grad (godkendt eller indleveret) og alle fik tilbudt HU. I ØST havde 2 ansøgere ph.d.-grad og begge fik tilbudt HU.

 • 9 (39%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i NORD
 • 3 (16%) havde mindst 1 førsteforfatterskab i SYD
 • 13 (54%) af ansøgerne havde mindst 1 førsteforfatterskab i ØST

Tabel 1 viser antallet af førsteforfatterskaber i peer-review tidsskrifter.

2015f tabel1

Som det ses af tabel 1 blev HU i ØST langt overvejende tilbudt de ansøgere der havde et eller flere
førsteforfatterskaber. I NORD og SYD blev 7 henholdsvis 6 ansøgere uden 1. forfatterskab tilbudt HU, men disse havde
dog en eller flere medforfatterskaber, kasuistikker mv.