tobias-fischer-PkbZahEG2Ng-unsplash

FYA har samle en række gode online ressourcer, som giver alt fra et hurtigt brush-up til en grundig gennemgang. Der skulle være noget for en hver smag!

Hvis du selv brænder inde med en anbefaling som du mener er god og vil dele med dine kollegaer, så send den til os på fya@fya.dk

World Federation of Anesthesia Societies (WFSA) er et internationalt netværk af alle de nationale anæstesiselskaber. Ud over arbejde med at fremme sikkerhed under, og uddannelse inden for anæstesi, har de et stort bibliotek med updates og tutorials – særligt kan deres ‘ATOTWs’ anbefales. 

https://resources.wfsahq.org/

ScanFOAM er en skandinavisk portal for FOAM (Free Open Access Meducation). Platformen er vært for en blog, podcast og og en række talks bla. Copenhagen Critical Care Symposium og The Big Sick.

https://scanfoam.org/

The Bottom Line er en side hvor en lang række nøgleartikler bliver systematisk gennemgået og analyseret. Gennemgangen af artiklerne har en høj kvalitet og der er artikler inden for anæstesi, intensiv medicin, akut medicin og præhospital.

https://thebottomline.org.uk

Internet Book of Critical Care er en Amerikansk/Canadisk projekt om at lave et online opslagsværk, der dækker alle større områder inden for intensiv medicin. Den dækker utrolig mange emner og udbygges og opdateres fortsat. Til hvert kapitel er der desuden et podcast hvor forfatterne gennemgår emnet. Er en del af EMcrit.

https://emcrit.org/ibcc/toc/

Pulm Crit er en gennemarbejdet blog der forskellige der skriver intensiv- og akut medicin. Hvert post tager en problemstilling op og diskuterer denne. Diskussionen er ofte skrevet underholdende og er skrevet mere som et blog-post end et review. Er også en del af EMcrit.

https://emcrit.org/category/pulmcrit/

Life In the Fast Lane er en portal med en lang række korte artikler i punktform til hurtigt at give overblik inden for særligt intensiv medicin. Desuden har de tutorial om EKG der tager en fra det helt basale til et højt niveau. Dertil kommer quizzes med udgangspunkt i EKG’er, røntgen thorax, ultralydsskanninger og kliniske cases

https://litfl.com/   

Airway Interventions and Management in Emergencies – The Infinity Edition er et omfattende online kompendium dedikeret udelukkende til luftvejshåndtering. Det er gennemarbejdet og indeholder mange illustrationer og videoer. ‘Bogen’ bliver løbende opdateret.

https://aimeairway.ca/book#/  

Intensive Care Network startede som en møde række for uddannelsessøgende i Sydney. Det er i dag vokset til en kæmpe international platform, som bla. står bag SMACC. Deres hjemmeside fungere som portal for et hav af højkvalitetes podcast, optagelser af international konferencer, kliniske cases, blog,  noter til diverse eksamener  og meget mere

https://intensivecarenetwork.com/

Internetanesi.se er en glimrende side fra vores skandinaviske kollegaer med velproducerede videoer af diverse procedurer fx. ultralydsvejledt CVK anlæggelse i v. subclavia og thorakal epidural.

http://internetanestesi.se/courses/procedurer/