Statistik, ansøgere i anæstesiologi F2009 – Øst

Selekteret statististisk materiale over ansøgerene til HU i region Øst, forår 2009.

Introduktion
FYAs formål er at varetage yngre anæstesiologers faglige interesser. For at tilbyde medlemmerne mest mulig indsigt i den nye procedure har bestyrelsen forsøgt at beskrive nogle af kriterierne for udvælgelse til HU forløb, i første omgang fra proceduren i Region Øst.

Baggrund
Nedenstående statistik er udarbejdet af FYA på baggrund af FYAs vurdering af ansøgerne og repræsenterer derfor ikke det samlede ansættelses udvalg. Der er taget friheder mht. at simplificere data, samt at gøre identifikation af individuelle ansøgere umuligt.

Vær opmærksom på

  1. En række af profilens ”roller” lader sig ikke kvantificere til statistik
  2. Flere af rollerne er derfor ikke medtaget i denne opgørelse
  3. I vurderingen af ansøgere, blev alle profilens 7 roller vurderet
  4. Tungest vejede ”medicinsk ekspert” og ”akademiker”
  5. Man ønskede ansøgere med bredde i profilen
  6. Et parameter der ikke fremgik klart af profilen var antal ansættelser i anæstesiologiske afd. Dette var subsidiært til andre tungere vejende elementer men er alligevel angivet her.

Data er retrospektive, og ændringer i prioritering af rollerne, definitioner mv. må forventes forud næste ansøgnings runde.

HUSK! Niveauet for tildeling af HU forløb varierer med ansøgerskarens niveau.

Resultater

41 ansøgere havde søgt stilling i Øst

kandidat_aar0.jpg
 alder0.jpg
mdr_anaestesi0.jpg
 antal_afd0.jpg
 mdr_andre_afd0.jpg

Videnskab vs. tildeling af HU forløb

1. forfatterskab vs.  tildelt stilling

 

Tildelt stilling

 

 

Nej

Ja

Total

Antal
1. forfatter

skaber

0

24

3

27

1

5

5

10

2

0

2

2

 

3

1

0

1

 

5

0

1

1

 

Total

30

11

41

Udvalgte karakteristika blandt ansøgere tildelt HU (n=11)

1forfatter0.jpg
 
 Antal 1.forfatterskaber blandt dem der fik tilbudt HU forløb
 2forfatter0.jpg
Antal 2.forfatterskaber blandt dem der fik tilbudt HU forløb
 anden_videnskab0.jpg
 Andet videnskab= længere nede end 2. forfatter, postere, større præsentationer, kasuistikker.
 undervisning0.jpg

Undervisning

De 11 der fik tilbudt HU havde mellem 0 og 600 undervisningstimer med et gennemsnit på lige over 200 konfrontationstimer. Ingen af de 11 havde lavet større kvalitetssikringsarbejder.

Opsummering

41 ansøgere, 20 blev tilbudt samtale, 19 benyttede denne mulighed og var til samtale.
11 fik tildelt HU forløb og under 10% af disse havde erhvervet sig en akademisk grad.
Der var en tendens til at 1.ste forfatterskab og især flere 1.ste forfatterskaber gav HU.
Denne tendens var mindre udtalt for 2. forfatterskaber eller andet videnskab (postere/foredrag/alternative forfatterskaber)
Der var stor spredning af undervisningserfaring (postgraduat) men igen en tendens til at relevant, postgraduat undervisning var mere udtalt blandt dem der fik tildelt HU forløb.
Alle der fik HU forløb havde gennemført introstilling på ansøgningstidspunktet.
Gennemsnittet af anæstesierfaring (mdr. udover intro) var ens uanset tildeling af HU-forløb eller ej.
HU blev kun givet til de der mødte op til samtale. Kun enkelte havde prioriteret snævert (få forløb). Alle der fik tilbudt HU havde prioriteret mindst 9 af 11 HU forløbe.