Statistik HU ansøgning e2009 (Øst)

Selekteret statististisk materiale over ansøgerene til HU i region Øst, efterår 2009.

Introduktion
FYAs formål er at varetage yngre anæstesiologers faglige interesser. For at tilbyde medlemmerne mest mulig indsigt i ansættelses proceduren har bestyrelsen forsøgt at beskrive nogle af kriterierne for udvælgelse til HU forløb, i første omgang fra proceduren i Region Øst.

Baggrund
Nedenstående statistik er udarbejdet af FYA på baggrund af FYAs vurdering af ansøgerne og repræsenterer derfor ikke det samlede ansættelses udvalg. Der er taget friheder mht. at simplificere data, samt at gøre identifikation af individuelle ansøgere umuligt.

Vær opmærksom på

  1. En række af profilens ”roller” lader sig ikke kvantificere til statistik
  2. Flere af rollerne er derfor ikke medtaget i denne opgørelse
  3. I vurderingsudvalgets bedømmelse af ansøgere, blev alle profilens 7 roller vurderet
  4. Tungest vejede ”medicinsk ekspert” og ”akademiker”. Lavest vægtede Sundhedsfremmer.
  5. Man ønskede ansøgere med bredde i profilen

Data er retrospektive, og ændringer i prioritering af rollerne, definitioner mv. kan ikke udelukkes forud næste ansøgnings runde.

HUSK! Niveauet for tildeling af HU forløb varierer med ansøgerskarens niveau.

Forudsætning i denne statistik.

Ansættelser: Turnus og ikke høj-relevante ansættelser før denne er ikke medtaget. Militære ansættelser er placeret under andre specialer. Introtid i anæstesiologi er medtaget under Anæstesi Tid. Ansættelser som ’kommune læge i .se/.no er ikke medtaget.

Akademiker: Vurderet jvnf. Dasaims vejledning. ’2. forfatter dækker også 3., 4. forfatterskab mv. Endelig dækker kategorien ’andet’ kasuistikker, postere og lign. Phd. er i denne statistik defineret som phd. indleveret, med flere publikation antaget eller en disputats så fremskreden at den kan indleveres før evt. ansættelse. Kun veldokumenterede kvalitetsprojekter er registreret her.

Der var 33 ansøgere til 12 HU-forløb, alle 33 ansøgere var kvalificerede på ansøgningstidspunktet (mindst 9 mdr inde i intro forløb).  

(gå direkte til konklusionen , se også “Flytter samtalen? ” )

 Blandt alle ansøgere  
anaestesi_tid.jpg  
 andre_specialer.jpg  

1. forfatterskab vs HU forløb

Tildelt stilling

Total

JA

NEJ

Antal 1. førfatterskaber

0

0

20

20

1

4

1

5

2

6

0

6

3

1

0

1

6

1

0

1

Total

12

21

33

2. forfatterskab vs tildelt stilling

tildelt stilling

Total

JA

NEJ

Antal

2. forfatterskaber

Intet

 

8

 
15
23

1

 

2

 
3
5

2

 

2

 
2
4

3

 

0

1
1

Total

 

12

21
33

andet videnskab vs. tildelt stilling

tildelt stilling

Total

JA

NEJ

Andet videnskab

Poster, orale præsentationer mv.

intet

6

12

18

1

3

8

11

2

1

1

2

5

1

0

1

7

1

0

1

Total

12

21

33

kvalitetssikringsprojekt vs tildelt stilling

tildelt stilling

Total

JA

NEJ

kvalitetssikringsprojekt

NEJ

9

16

25

JA

3

5

8

Total

12

21

33

Det er tilsyneladende ikke kvalitetssikring der bringer en over ’toppen’. Ved lighed fx på akademiker rollen kan et kvalitetssikringsprojekt gøre udslaget, men det rangeres PT. under publiceret videnskab. Betydningen af kvalitetssikringsprojketor kan dog øges i fremtiden hvis de er velbeskreve om har et omfang der overgår fx kasuistikker orale præsentationer og postere….

Fordeling af undervisningstimer bland de 12 højest rangerede
 undervisning.jpg

Antal prioriteter vs. tildelt stilling

tildelt stilling

Total

JA

NEJ

Antal prioriteter

6

0

1

1

8

1

1

2

9

1

0

1

10

0

2

2

11

1

0

1

12

9

17

26

Total

12

21

33

 Søger man svævert (< 10 af 12 forløb) får man ikke HU.

1. forfatter vs. Antal prioriteter bland de 12 højst rangerede

Antal prioriteter

Total

8

9

11

12

1. forfatterskaber

1

0

1

0

3

4

2

0

0

1

5

6

3

1

0

0

0

1

6

0

0

0

1

1

Total

1

1

1

9

12

 Med mindre man har 3+første forfatterskaber………..

Konklusion fra runden e2009 (Øst):

For at få HU skal man være færdig med introduktionsstillingen og gerne have yderligere anæstesiologisk erfaring. Sideuddannelse var i sig selv ikke kvalificerende…….

Ad Akademiker: De 12 højst rangerede havde mindst ét første forfatterskab (Otte (66%) havde mere end ét).
Kvalitetsprojekterne var generelt for dårligt beskrevet, forud for næste runde forventer DUU (DASAIMs Uddannelses Udvalg) at offentliggøre hvad et kvalitetssikringsprojekt bør indeholde.
Anden forfatterskaber, kasuistikker mv. var ikke i sig selv nok til at kommen i betragtning til HU.

Undervisning (i flere forskellige emner, ikke kun time-antal) og ansættelse i mere en afd. blev også prioriteret højt når kommunikator rollen skulle bedømmes.

Fremtiden

(FYAs vurdering): I fremtiden må man forvente ansøgerne får flere og bedre især akademiske kvalifikation hvorfor man må forudse at der i fremtiden i højere grad vil blive skelet til Impact Factor, speciale relevans mv. af publicerede arbejder. Værdien af kasuistikker mv. vil i såfald blive insignificant…..

Ad karrierrevejledning: Ansøgere med mange års erfaring der kun kan demonstrere begrænset aktivitet i de 6 roller ud over medicinsk ekspert må forvente at skulle søge anæstesiologisk HU-forløb i andre regioner alternativt søge ind i andre specialer (man skal vise at man kan nå andet end blot at passe arbejdet….)