FYA og Sundhedsstyrelsen søger Junior-inspektorer til Videreuddannelsesregion Øst, Syd og Nord

Kunne du tænke dig at være med til at udvikle og sikre kvaliteten af den anæstesiologiske uddannelse?

Vi søger nu junior-inspektorer i alle 3 videreuddannelsesregioner. Der opslås 3 (ØST) +2 (SYD) + 3 (NORD) nye stillinger som juniorinspektor, til oplæring i 2022.

En juniorinspektor i anæstesiologi er en læge, der er med til at udvikle og forbedre den lægelige videreuddannelse og uddannelsesmiljøet på landets anæstesiologiske afdelinger. Afdelingerne besøges for at vurdere uddannelsesforholdene og evt. give hjælp til at identificere områder med forbedringspotentiale. Som juniorinspektor deltager man i inspektorbesøgene på lige fod med inspektorerne. Inspektorordningen blev etableret i 1997 og er siden 2001 blevet obligatorisk for alle uddannelsesafdelinger, som derfor skal have inspektorbesøg mindst hvert fjerde år.

Cirka 2 gange årligt vil du blive bedt om at deltage i inspektorbesøg på anæstesiologiske afdelinger udenfor din egen videreuddannelsesregion. Du er sikret fri med løn i forbindelse med besøgene, herunder også tid til forberedelse.

Inden dit første besøg skal du på Sundhedsstyrelsens Inspektorkursus, hvor du vil blive klædt godt på til at varetage funktionen som juniorinspektor. Du kan forvente at komme på kursus i foråret 2022.

Læs mere om ordningen i på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Inspektorordning for alle lægelige uddannelsessteder – Sundhedsstyrelsen

Du skal have interesse for, og gerne have god indsigt i, vores videreuddannelse –  for eksempel fra arbejde som uddannelseskoordinerende yngre læge, vejleder eller underviser. Derudover er det vigtigt at kunne se muligheder inden for eksisterende rammer, være aktivt lyttende og have gode samarbejdsevner.

Efter endt speciallægeuddannelse stopper man som juniorinspektor men med mulighed for at ansøge om at fortsætte som inspektor.

Retningslinjer for udpegning af junior-inspektorer findes her: Sådan indstiller FYA jr. inspektorer – FYA

Skriv en kort motiveret ansøgning, hvor du beskriver, hvorfor du skal være junior-inspektor i anæstesiologi og dine erfaringer inden for kvalitetssikring (max en side i alt).

Du kan forvente svartid på et par uger og vil høre fra os uanset om du tilbydes stillingen eller ej.

Send din ansøgning til fya@fya.dk senest mandag den 25/10 2021.