INDKALDELSE TIL FYA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

FYA indkalder til ordinær generalforsamling fredag d. 10. juni 2022 kl 16.30-17.45 på Hotel Hesselet i Nyborg.

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med FYA Symposium 2022. Billet til symposiet er ikke påkrævet for deltagelse i generalforsamlingen.

Dagsorden for FYAs Ordinære Generalforsamling 2022:

  • Valg af dirigent.
  • Beretning fra formand og godkendelse af denne.
  • Beretning fra nedsatte udvalg.
  • Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne.
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår. Budget for næste regnskabsår, herunder kontingent.
  • Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, jævnfør § 7.

Valg af formand:

Jannie Lysgaard Poulsen: Ikke på valg

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Lasse Lykkebo Hald (Øst): Genopstiller ikke
Anders Skjelsager (Nord): Genopstiller ikke
Anne-Sofie Lynnerup (Nord): Genopstiller ikke
Christine Svendsen (Øst): På valg
Mette Riber (Syd): Ikke på valg
Anna Grynnerup (Øst): Ikke på valg
Ellen Kirkegaard (Nord): Ikke på valg
Kasper Andersen (Syd): Ikke på valg 
 
Valg af interne revisorer: Vælges i ulige år
 

Find vedtægter her

Vi glæder os til at se dig!

Kunne du tænke dig at stille op til FYAs bestyrelse?

Har du en organisator i maven? Brænder du for yngre anæstesiologers uddannelse?

Så er det måske dig vi søger! Der er valg til FYAs bestyrelse på FYAs Ordinære Generalforsamling d. 10. juni 2022.

Vil du høre mere om arbejdet i FYAs bestyrelse? Eller ønsker du at stille op, men kan ikke deltage i generelforsamlingen? Skriv en mail til Formand, Jannie Lysgaard Poulsen på jannie.fya@gmail.com