Generalforsamling 2021

INDKALDELSE TIL FYA ORDINÆR GENERAL-FORSAMLING 2021 FYA indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 10. juni 2021 kl 19.00-20.30Dagsorden:Valg af dirigent.Beretning fra formand og godkendelse af denne.Beretning fra nedsatte udvalg.Indkomne forslag…

Continue Reading Generalforsamling 2021

Om FYA

Om FYA Foreningens mål er at varetage yngre anæstesiologers faglige interesser. Det er en frivillig forening, som er åben for alle læger.  FYA er repræsenteret i DASAIMs Udannelsesudvalg med tre medlemmer…

Continue Reading Om FYA

Kontakt

Kontakt Man er meget velkommen til at kontakte os på:Foreningen: FYA@FYA.dkKasser: FYA@FYA.dkFormand: Formand@fya.dk Vi tilstræber at svare henvendelser hurtigst muligt, men da alt arbejde i FYA er gjort af frivillige, kan…

Continue Reading Kontakt

GF – Foreningen af Yngre Anæstesiologer 2020

Hermed indkaldes til Foreningen af Yngre Anæstesiologers generalforsamling 2020.  Ordinær generalforsamlingen afholdes d. 8. oktober 2020 i Odense kl. 16.30-18.30. NB! Af hensyn til lokalebooking, så vi sikrer god plads…

Continue Reading GF – Foreningen af Yngre Anæstesiologer 2020

Bestyrelsen

Bestyrelsen Jannie Poulsen Formand DASAIMs bestyrelse Jannie Poulsen Formand Anne-Sofie Lynnerup Næstformand DASAIMs Uddannelsesudvalg Kasper Andersen Anders Skjelsager Ansættelsesudvalg Nord og suppleant i DASAIMs Uddannelsesudvalg Christine Nygaard Svendsen Kasser Ansættelsesudvalg…

Continue Reading Bestyrelsen

Vedtægter

Vedtægter §1Foreningens navn er: Foreningen af Yngre Anæstesiologer (FYA). §2Foreningens mål er at varetage yngre anæstesiologers faglige interesser. §3a) I FYA kan optages medlemmer af F.a.y.l. med interesse for specialet…

Continue Reading Vedtægter

Indbetalinger og afregningsblanket

Indbetaling og Afregning Refusion af udgifter: Har du krav på refusion af udgifter såsom transportgodtgørelse etc. så anvend venligst følgende blanket: Afregningsblanket Indbetaling til FYA Kursusgebyrer og regninger indbetales til FYA's…

Continue Reading Indbetalinger og afregningsblanket

Medlemskab

Indmeldelse FYA varetager yngre anæstesiologers faglige interesser og udbyder løbende diverse kurser m.m.Du er velkommen som medlem, blot du er yngre læge, medlem af Lægeforeningen (Foreningen af Yngre Læger) og…

Continue Reading Medlemskab