Om FYA

Foreningens mål er at varetage yngre anæstesiologers faglige interesser. Det er en frivillig forening, som er åben for alle læger.  

FYA er repræsenteret i DASAIMs Udannelsesudvalg med tre medlemmer samt en suppleant. Desuden er FYA repræsenteret i de anæsttelsesudvalg, der ansætter læger i hovedudannelsesstillinger til anæstesi og de dertilhørende Regionale Råd. 

FYA har et tæt samarbejde med DASAIM og med SATS og forsøger derigennem at fremme udviklingen af specialet.

FYA arrangerer en række årlige kurser og støtter desuden lokale initiativer.