Indbetaling og Afregning

  • Refusion af udgifter:

Har du krav på refusion af udgifter såsom transportgodtgørelse etc. så anvend venligst følgende blanket: Afregningsblanket

  • Indbetaling til FYA

Kursusgebyrer og regninger indbetales til FYA’s konto (husk at anføre NAVN på overførslen):

Lægernes Pensionsbank: Reg. 6771  kontonr.: 0006046424

 

If you are making a money transfer from non-Danish bank, please contact our treasurer (Fya@fya.dk).