Bestyrelsen

Jannie Poulsen

Formand

DASAIMs bestyrelse

Anne-Sofie Lynnerup

Næstformand

DASAIMs Uddannelsesudvalg

Kasper Andersen

Anders Skjelsager

Ansættelsesudvalg Nord og suppleant i DASAIMs Uddannelsesudvalg

Christine Nygaard Svendsen

Kasser

Ansættelsesudvalg Øst

Mette Vinther Riber

DASAIMs Uddannelsesudvalg. Ansættelsesudvalg Syd og Regionale Råd Syd

Anna Grynnerup

Ellen Kirkegaard

Lasse Lykkebo Hald

Sekretær

DASAIMs Bestyrelse