andrew-neel-cckf4TsHAuw-unsplash

Gode råd til Hoveduddannelsesansøgningen

FYA er repræsenteret i alle ansættelsesudvalg. Vi har derfor efterhånden en ret god ide om hvad der virker, hvad der kan volde problemer, og hvad der er et no-go, når der skal søges hoveduddannelse. 

Helt generelt vil vi dog sige:

 • SØG! Det er et fantastisk speciale, og du finder ikke bedre kollegaer et andet sted.

Ud over at det altid er en god ide at snakke med andre, der tidligere har søgt hoveduddannelse, har vi samlet lidt gode råd til dig her på siden.

Forberedelse:

Gå i gang i god tid. Det tager lang tid at lave en god ansøgning, inklusiv fremskaffelse og godkendelse af diverse dokumentation.

Læs vejledningerne grundigt igennem inden du begynder på din ansøgning.
Krav til opsætning af ansøgning varierer fra region til region, så læs grundigt vejledningen for den/de regioner du søger i.

Sørg for at ansøgningen fremstår læsevenlig, overskuelig og gennemarbejdet. 
Det er lækkert for dem der skal læse den, og derudover tæller en gennemarbejdet ansøgning i rollen som ‘professionnel’ under de syv lægeroller.

Omvendt ser det sjusket ud, hvis du fx. ikke har opdateret dit CV, hvis den motiverede ansøgning er mere end en A4 side etc.

Brug de officielle skemaer, der ligger på DASAIMs hjemmeside (“DASAIMs vejledning bilag Nov 2020”), http://www.dasaim.dk/information-om-uddannelse-2/
Sørg for, at ALLE skemaer er attesteret af din uddannelsesansvarlige overlæge eller din ledende overlæge. Hvis ikke, tages skemaerne ikke med i den samlede vurdering, hvilket  kan være afgørende for, om du kommer til samtale eller ej (igen den professionelle rolle).

Motiveret ansøgning

Det er din chance for at præsentere DIG – grib den. 
Lad det ikke være en opremsning af dit CV, men beskriv dig selv, dine styrker, din motivation og dit “drive” for at søge anæstesien. Ansøgningen må desuden gerne skue fremad og beskrive hvad anæstesiologien vinder med dig som fremtidig kollega.

Har du søgt før, så beskriv kort, hvordan du har udviklet dig som læge, siden sidste ansøgningsrunde.

HUSK ansættelsesudvalget læser 10-20 ansøgninger, så overvej også, hvad der kan gøre, at du skiller dig ud fra mængden.

Specialespecifikt CV

Skal opbygges efter de syv lægeroller. Hold det gennemgående kort og præcist. Generelt vil ansøgere med dokumenterede kvalifikationer indenfor alle de syv lægeroller prioriteres højst.
Ansættelsesudvalget skal hurtigt kunne få et overblik over dit CV, og samtidig skal de vigtigste punkter stå klart frem.

De områder hvor du  skiller dig ud, må du meget gerne uddybe, for eksempel med en linje eller to om hvilke opgaver du har varetaget og hvorfor det gør dig til en bedre ansøger – eksempelvis som TR eller UKYL.

Hjælp også gerne ansættelsesudvalget med at forstå omfanget af korterevarende ansættelser ved at angive et ca. antal timer ud over perioden for ansættelse – eksempelvis som time-vikar eller SAR-redder.

Det kan være en fordel ikke at beskrive alle aktiviteter meget detaljeret – det giver mulighed for at uddybe ved  en samtale.

 • Alt hvad du skriver i din ansøgning kan ansættelsesudvalget tage udgangspunkt i til samtalen. Fokus vil her være:
  • hvad var din rolle?
  • hvad bidrog du med?
  • hvilke kompetencer har det givet dig, som du kan bruge i dit virke som anæstesiolog/intensivist? 

Tænk derfor over disse ting for hvert enkelt ting, du skriver.

 • Gør dig selv klart i hvilke lægeroller du er stærk, og i hvilke du er knap så stærk. Hav evt. tænkt over, hvordan du vil arbejde med de forskellige roller i fremtiden.
 • Få en ven/kollega til at læse din ansøgning og CV igennem. Bed dem om at være kritiske. Kan de se en rød tråd? Er det læsevenligt og overskueligt? Har du skrevet noget, der er irrelevant og kan det evt. skæres væk? Kan de se dig i ansøgningen?

Samtalen

Samtalen varer 20 minutter. Hele ansættelsesudvalget vil være til stede, men samtalen vil primært være mellem dig og to fra ansættelsesudvalget (en hoved-interviewer og en med-interviewer).
Til sidst i samtalen kan der stilles enkelte spørgsmål fra det øvrige ansættelsesudvalg.

Ansættelsesudvalget består af en repræsentant fra hver uddannelsesafdeling samt en repræsentant fra hhv. YL, FYA og videreuddannelsessekretariatet. Stemningen er generelt positiv, og udvalget ser samtalen som en mulighed for at uddybe din ansøgning og tale dig op som kandidat. De spørger primært til områder, hvor de mener der er noget der ikke fremgår af ansøgningen og der derfor er mulighed for at få dig til at fremstå som en endnu bedre kandidat. Omvendt tæller det ikke positivt, hvis du ikke kan redegøre for områder du har skrevet i dit CV.

 1. Du får lov at åbne samtalen.
  Det er din chance for at sælge dig selv og fremhæve/styre samtalen hen på de emner du gerne vil snakke om.
  Hav som minimum 2-3 min. forberedt til indledning, så du fremstår skarp og velforberedt.
  Det er også en god måde at få talt sig varm og få rystet den værste nervøsitet af sig.
 2. Det er helt i orden, at du har brug for at tænke dig om, inden du svarer på et spørgsmål.

 3. DASAIM har udfærdiget “DASAIMs interviewguide E 2018”, som kan findes her: http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2018/12/DASAIMs-interviewguide-E-2018.pdf
  Guiden giver eksempler på spørgsmål der anvendes af ansættelsesudvalget med henblik på. at få ansøger til at reflektere over egne styrker og svagheder inden for de 7 lægeroller. Overvej dine svar inden samtalen.

 4. Du får også lov til at afslutte samtalen.
  Hvis du synes, der er vigtige emner, I ikke har berørt har du mulighed for kort at gøre det her. Sørg derfor for at have tænkt over hvilke ting, du helt sikkert vil have berørt i samtalen. Du kan desuden kort resumere, hvorfor du fremadrettet er en gevinst for anæstesiologien.

Samtalerne kan få betydning for den endelig vurdering, da det afspejler dig som person. Forberedelse til denne tilrådes derfor. Reflekter over spørgsmålene i interviewguiden, da de anvendes ved samtalen (http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2018/12/DASAIMs-interviewguide-E-2018.pdf ). Ansættelsesudvalget vil rigtig gerne høre hvad ansøgernes bidrag har været ved forskellige projekter. Det er ikke så afgørende at vide om selve projekterne. Desuden interessant at vide hvilken læring man har gjort sig. Endvidere tilrådes, at have forberedt sin ”uddybning af ansøgningen”, så man er velforberedt, når man får ordet.

Hvad hvis du ikke får HU?

Husk at det ikke er verdens undergang. Generelt er det et højt kvalificeret ansøgerfelt, så du skal ikke tabe modet. 

Hvis du ikke får hoveduddannelse, har du ret til karrierevejledning. Du vil modtage oplysninger fra Videreuddannelsessekretariatet om hvem fra ansættelsesudvalget, du kan henvende dig til for at få denne vejledning.

Det er dig, der skal henvende dig. Gør brug af denne mulighed, så du kan arbejde fokuseret til næste ansøgningsrunde. Der bliver set meget positivt på, at du har arbejdet målrettet og konstruktivt med den feedback, du har fået, når du søger næste gang. 

Forbered gerne nogle spørgsmål, som kan hjælpe dig med at afklare hvordan du kan udvikle dig som kandidat. 

Og som vi sagde i begyndelsen – SØG! Det er et fantastisk speciale, og du finder ikke bedre kollegaer et andet sted.